Skip to main content
Daily Trend Bullish
080980.KS Dongbuka5 311 0%
058730.KS Dong A S-tech 21 98%
081930.KS ASIAPACIFICNO8 9 6%
006260.KS LS 21 100%
005930.KS Samsung Electronics 13 71%
008260.KS NI STEEL 2 47%
034220.KS LG Display 3 6%
122290.KS TY Value SPAC 4 99%
069260.KS Huchems 2 98%
030210.KS KTBSEC 1 100%
122750.KS WOORISPAC1 1 91%
013580.KS KyeryongConst 2 79%
009770.KS SAMJUNGPULP 5 81%
016590.KS ShindaeyangPapr 16 100%
086790.KS HANAFINANCIALGR 7 95%
024090.KS DCM 7 67%
018670.KS SKGas 3 100%
017800.KS HyundaiElev 5 100%
105560.KS KBFinancialGroup 3 99%
036460.KS Kogas 2 100%
117580.KS DAESUNGENERGY 3 64%
001740.KS SKNetworks 3 58%
081940.KS AsiaPacificNo9 9 26%
121910.KS DWS SPAC 2 95%
083350.KS Dongbuka10 11 75%
077500.KS Uniquest 5 97%
083610.KS AsiaPacificNo14 2 34%
002170.KS SamyangTongsang 5 1%
001070.KS TaihanTextl 7 34%
083600.KS AsiaPacificNo13 10 9%
000660.KS HynixSemi 1 69%
083570.KS AsiaPacificNo10 10 100%
077970.KS STXEngine 2 100%
015350.KS PusanCtyGas 11 78%
017670.KS SKTelecom 11 51%
080180.KS Asia Pacific1 5 100%
005940.KS WIS 2 96%
015230.KS DaechangForging 12 100%
004560.KS HYUNDAI BNG STEEL 9 77%
081200.KS Asia Pacific3 1 82%
001250.KS GS Global 16 100%
027970.KS seha 3 100%
055550.KS ShinhanGroup 6 65%
139200.KS Hi Gold Ocean 2 16 33%
134000.KS Turtleship No 7 2 16%
002920.KS YoosungEnt 3 83%
023350.KS KECC 1 100%
000880.KS Hanwha 1 99%
007700.KS F&F 3 95%
120030.KS CHOSUN WELDING 8 100%
008060.KS DaeduckElec 6 100%
008020.KS KyungnamEngy 2 94%
010140.KS Samsung Heavy Industries 14 71%
003280.KS HeungaShipping 1 50%
003450.KS HyundaiSecu 9 63%
001880.KS SamhoInt 4 98%
CBK.DE Commerzbank AG 2 100%
081190.KS AsiaPacific2 3 99%
003600.KS SK 14 38%
005010.KS HUSTEEL 5 35%
008720.KS Samyang Entech 8 54%
003540.KS DaishinSecu 2 95%
003920.KS NamyangDairy 7 100%
010950.KS S-Oil 8 87%
078930.KS GS 7 92%
034730.KS SK C&C 9 100%
049800.KS WOOJIN SELEX 2 100%
005180.KS Binggrae 8 85%
096770.KS SK Innovation 5 96%
080960.KS Dongbuka3 24 100%
093050.KS LG FASHION 10 100%
071320.KS KDHC 2 100%
002460.KS HwasungInd 2 100%
003120.KS IlsungPharm 2 100%
001430.KS SBC 4 100%
003240.KS TaekwangInd 14 100%
058430.KS POSCO C&C 3 98%
000540.KS HeungkukF&MIns 3 99%
028670.KS STX Pan Ocean 10 87%
013570.KS DongyangMecha 8 77%
011790.KS SKC 4 87%
003030.KS SeAhStl 6 78%
136490.KS SUNJIN 3 93%
114130.KS Turtleship5 11 100%
009240.KS Hanssem 3 62%
007160.KS SajoInd 3 91%
002600.KS CHOHEUNG 9 65%
000910.KS Union 2 22%
009150.KS SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 13 100%
010960.KS SDC 5 92%
058650.KS SAH 11 100%
015890.KS TaekyungInd 3 77%
008560.KS MERITZ SECU 2 98%
005380.KS HyundaiMtr 13 99%
004020.KS HYUNDAI STEEL 9 52%
006350.KS JeonbukBk 3 86%
010640.KS ChinYangPoly 6 74%
079430.KS LIVART 6 87%
002720.KS KukjePharm 7 46%
084010.KS Daehan Steel 8 73%
013000.KS Sewooglobal 7 69%
001080.KS ManhoRope&Wire 5 87%
011070.KS LG Innotek 4 92%
010580.KS JICO 2 37%
007810.KS KorCirc 3 58%
018500.KS DONGWON METAL 10 63%
010460.KS KorDevFin 24 0%
012280.KS YeonghwaMtl 1 61%
006400.KS SAMSUNG SDI COLTD 4 99%
000500.KS GAONCABLE 5 100%
001500.KS HMCIB 7 100%
033270.KS KUP 2 49%
009380.KS ASIA PAPERTEC 2 84%
003530.KS HanwhaSecu 1 100%
090540.KS KOCREF VIII 8 93%
011420.KS IB Sports 20 100%
002820.KS Sunchang 1 41%
001210.KS KumhoElec 1 100%
025860.KS NamhaeChem 3 100%
071050.KS KIH 2 98%
002020.KS KOLON CORP 6 100%
009470.KS SamwhaElec 3 100%
016610.KS DongbuSecu 1 99%
000850.KS HMT 22 100%
001290.KS GOLDENBRIDGEINV&SEC 14 100%
017370.KS WooshinSystems 7 100%
003080.KS SungboChem 3 14%
028050.KS Samsung Engineering 11 75%
023150.KS MHETHANOL 6 65%
035000.KS G±R 1 68%
006800.KS DaewooSecu 2 75%
011760.KS HyundaiCorp 3 61%
020760.KS ILJINDISPLAY 7 99%
021240.KS WJCOWAY 3 0%
051910.KS LGCHEM 3 44%
003220.KS Daewonpharm 2 30%
031820.KS Comtec 2 43%
011810.KS STX 65 47%
016420.KS NHIS 24 45%
071970.KS STX Metal 82 28%
017960.KS HankukCarbon 3 70%
036530.KS S&T Holdings 6 58%
104110.KS SHINSUNG ENG 16 69%
079660.KS SJ HP 14 68%
107590.KS MSC 2 100%
010120.KS LSINDUSTRIALSYSTEMS 25 100%
004170.KS Shinsegae 5 92%
016360.KS Samsung Securities 1 99%
111770.KS Youngone Corp 3 61%
004000.KS Samsung Fine Chemicals 1 100%
083580.KS AsiaPacificNo11 12 100%
005250.KS GCH Corp 6 100%
007310.KS Ottogi 3 99%
028100.KS Dong Ah E&C 3 100%
003300.KS HanilCement 9 35%
030610.KS KYOBOSECURITIES 1 62%
008900.KS TEC&CO 14 98%
049770.KS DongwonF&B 9 93%
004130.KS DAEDUCKGDS 7 100%
011700.KS HanshinMach 3 99%
004960.KS HanshinConst 11 86%
083590.KS AsiaPacificNo12 11 100%
138040.KS Meritz Financial 12 100%
083360.KS Dongbuka11 18 26%
005680.KS SamyoungElec 5 100%
001200.KS EUGENEIS 3 100%
005420.KS COSMOCHEM 1 94%
093240.KS ELITE BASIC 2 78%
008420.KS MoonbaeStl 2 92%
001510.KS SKSecu 8 100%
035510.KS SHINSEGAE I&C 2 93%
039490.KS KIWOOM 9 100%
066570.KS LGELECTRONICS 6 100%
005610.KS SamlipGenFood 8 72%
003470.KS TONGYANG SECURITIES 14 100%
008110.KS DAIDONG 13 84%
031440.KS SF 12 90%
002810.KS SamyungTrdg 12 100%
032640.KS LG Uplus 7 94%
002350.KS NEXENTIRE 2 48%
004090.KS KorPetro 5 79%
005880.KS KorLine 7 67%
081210.KS Asia Pacific 4 9 54%
053690.KS HanmiGlobal 9 92%
001340.KS PaikkwangInd 7 100%
108670.KS LG HAUSYS 5 31%
002840.KS MiwonComcl 4 57%
000990.KS Dongbu HiTek 1 98%
047040.KS DWEC 2 16%
036580.KS FARMSCO 3 91%
122900.KS iMarketKorea 5 24%
004380.KS SAMICKTHK 3 68%
004360.KS SEBANG 4 35%
090980.KS KoreaPacific02 10 0%
090990.KS KoreaPacific03 10 0%
091000.KS KoreaPacific04 10 0%
006360.KS GS E&C 10 30%
090970.KS KoreaPacific01 10 49%
002700.KS ShinilInd 7 36%
064960.KS S&T DAEWOO 4 35%
006120.KS SKChem 2 55%
019300.KS DongilPaprMfg 5 52%
014530.KS KukdongOil&Chem 7 94%
017180.KS Myungmoon Pharm 6 86%
008700.KS AnamElec 5 54%
003070.KS KolonEng&Const 4 1%
011200.KS HyundaiMercMar 3 0%
026870.KS DaehanCtyGas 18 80%
012800.KS DAECHANG 5 86%
009290.KS KwangdongPharm 3 98%
020150.KS ILJIN MATERIALS 16 100%
006280.KS GC Corp 26 100%
000060.KS Meritz Insurance 16 100%
000070.KS SAMYANGHOLDINGS 4 81%
101060.KS SBS Media Holdings 4 92%
010620.KS HyundaiMipoDock 4 100%
000100.KS Yuhan 3 82%
004690.KS Samchully 16 100%
003490.KS KAL 5 0%
016580.KS WhaninPharm 4 85%
009410.KS TAEYOUNG E&C 1 100%
004410.KS SeoulFoodInd 6 100%
002710.KS TCC STEEL 3 99%
094280.KS HYOSUNG ITX 3 100%
004910.KS ChokwangPaint 1 69%
138930.KS BS Financial Group 2 96%
012510.KS DuzonBizon 5 100%
007110.KS IlshinStone 1 100%
037270.KS PhoenixComm 4 99%
005720.KS NEXEN 7 7%
017900.KS AUK 7 49%
057050.KS HYUNDAIHOMESHOP 3 90%
069620.KS DAEWOONG PHARM 5 100%
079160.KS CJ CGV 2 73%
114090.KS GKL 3 6%
103590.KS ILJIN ELECTRIC 2 59%
026890.KS DPC 6 100%
009270.KS Shinwon 18 100%
001270.KS BookookSecu 17 67%
011230.KS SamwhaElec 6 88%
037710.KS Gwangju Shinsegae 2 62%
004870.KS AIINS 2 99%
009580.KS Moorim P&P 6 41%
021820.KS SewonPrecsnInd 12 1%
003550.KS LG Corp 15 100%
008350.KS NamsunAlum 10 87%
004710.KS HansolTechnics 7 80%
097230.KS HANJIN HVY IND 7 100%
007590.KS DongbangAgro 3 43%
033920.KS Muhak 4 92%
001790.KS TS 6 88%
000300.KS SALUM 5 75%
003230.KS SamyangFood 5 100%
023590.KS DaouTech 2 73%
003010.KS HaeinCorp 2 96%
001630.KS CHongkundang 10 100%
003690.KS Korean Re 2 66%
036570.KS NCsoft 3 81%
011330.KS UNI CHEM 18 1%
004080.KS Shinhung 6 90%
035250.KS Kangwonland 4 67%
025530.KS SJMH 3 12%
004060.KS SGCORPORATION 3 79%
012200.KS KeyangElecMach 2 32%
007200.KS JINHEUNGMSB 50 0%
071090.KS HISTEEL 3 58%
011690.KS YUYANG D&U 22 40%
009160.KS SIMPAC 23 1%
104700.KS KISCO 4 37%
000020.KS DongwhaPharm 10 44%
015540.KS Wealth Bridge 12 42%
007980.KS PAN-PACIFIC 5 43%
024890.KS DaewonChem 13 59%
030200.KS KT 5 49%
000890.KS BohaeBrew 10 54%
082250.KS AsiaPacificNo6 302 0%
082260.KS AsiaPacificNo7 308 0%
082240.KS AsiaPacificNo5 310 0%
005320.KS Kukdong 4 100%
005450.KS ShinhanEng&Const 6 61%
004430.KS SongwonInd 6 100%
006340.KS DaewonCbl 3 95%
004010.KS LOTTEMIDOPA 1 90%
001450.KS Hyundai M&F INS 20 82%
006220.KS BkCheju 2 65%
001940.KS KISCO Holdings 2 99%
034310.KS NICE 2 95%
001750.KS HanyangSecu 10 100%
001820.KS SamwhaCapacitor 8 100%
080030.KS Dongbuka2 13 23%
003560.KS IHQ 3 56%
024720.KS KOREAKOLMAR 5 95%
001040.KS CJ 7 100%
014830.KS UNID 4 96%
004800.KS Hyosung 1 100%
069960.KS HYUNDAIDEPTST 6 100%
000640.KS DongaPharm 3 82%
009420.KS HANALL BIOPHARMA 3 93%
012750.KS S1 1 56%
090370.KS AVISTA 3 97%
001470.KS SambuConst 12 0%
014990.KS In the F 13 16%
002990.KS KumhoIndustrial 7 98%
004490.KS Global&YuasaBtry 3 95%
000400.KS LotteInsurance 3 82%
008770.KS HtlShilla 3 84%
002320.KS HanjinTrnspt 11 89%
005500.KS SamjinPharm 6 94%
002100.KS Kyungnong 5 100%
010600.KS YBROAD 1 66%
000860.KS KunsulChem 2 0%
005300.KS LotteChilsung 6 99%
082740.KS Doosan Engine 5 96%
123700.KS SJM 1 68%
026940.KS Bookook Steel 1 74%
105630.KS Hansae 4 83%
088980.KS MKIF 26 100%
007570.KS IlyangPharm 3 68%
004100.KS TaeyangMtl 3 89%
009190.KS DaiyangMtl 2 98%
009320.KS DAEWOOELECCOMPONENTS 1 20%
023530.KS LOTTE SHOPPING 3 69%
003200.KS IlshinSpng 5 19%
029460.KS KCTech 14 43%
001550.KS Chobi 20 100%
103130.KS WoongjinEnergy 18 0%
074610.KS EN3 16 100%
003480.KS HHICHoldings 2 17%
023800.KS Inzi 2 99%
030000.KS CheilWorldwide 1 100%
092220.KS KEC 2 57%
001260.KS NamkwangEng&Const 5 0%
009200.KS MOORIM PAPER 2 42%
035420.KS NHN 5 86%
025000.KS KPXCHEMICAL 4 69%
024070.KS WISCOM 3 74%
025750.KS HomeDeco 2 31%
002550.KS LIG Insurance 2 79%
134790.KS Teems 3 98%
021960.KS WOORIFINANCIAL 3 99%
001300.KS CheilInd 13 71%
078000.KS TELCOWARE 6 67%
000680.KS LSNetworks 1 4%
019680.KS DAEKYO 1 34%
015760.KS KEPCO 2 53%
002250.KS KeunwhaPharm 11 80%
006840.KS AKPetrochem 7 75%
002150.KS DOHWA ENGINEERING 5 12%
119650.KS KC COTTRELL 3 86%
007540.KS SEMPIO FOODS 1 11%
005560.KS JS Cable 1 98%
092200.KS DIC 7 82%
128940.KS HanmiPharm 4 55%
088790.KS JINDO 5 81%
000220.KS YuyuPharma 13 71%
000480.KS ChosunRefrctr 3 83%
012450.KS Samsung Techwin 2 31%
017390.KS SeoulCtyGas 3 5%
000370.KS Hanwha General Ins 3 81%
008970.KS DongyangStlPipe 20 100%
034590.KS INCHEON CITY GAS 6 86%
088350.KS Korealife 5 100%
000810.KS Samsung Fire & Marine Insurance 3 62%
071950.KS KOAS 3 89%
004450.KS SamhwaCrown&Closure 5 76%
033660.KS AJU CAPITAL 8 100%
034120.KS SBS 5 90%
081000.KS ILJIN DIAMOND 19 100%
051900.KS LGH&H 27 67%
001800.KS ORION 14 59%
005440.KS HYUNDAIGREENFOOD 5 90%
000120.KS KorExp 4 100%
004990.KS LotteConf 3 87%
017940.KS E1 2 100%
001120.KS LGInt 3 91%
005190.KS DongsungChem 4 71%
014790.KS HallaEng&Const 21 100%
083390.KS Dongbuka14 19 43%
002220.KS HanilIron&Stl 19 100%
004250.KS NPC 18 59%
072130.KS UANGEL 6 21%
010770.KS PHHC 4 88%
006110.KS SamaAlum 1 97%
002310.KS AsiaPaprMfg 2 71%
006890.KS TAEKYUNGCHEMICAL 6 93%
032350.KS LOTTE TOUR 21 94%
000150.KS DOOSAN 14 82%
033780.KS KT&G 5 55%
086280.KS HYUNDAIGLOVIS 5 75%
032830.KS SAMSUNG LIFE 4 100%
016380.KS DONGBU STL 3 94%
002760.KS Bolak 7 41%
012330.KS Mobis 23 99%
011210.KS HYUNDAI WIA 21 77%
001680.KS Daesang 13 75%
009830.KS HanwhaChem 13 80%
097950.KS CJ CheilJedang 8 100%
093370.KS FOOSUNG 17 93%
010060.KS OCI 15 66%
000040.KS S&TMOTORS 15 81%
011160.KS Doosanenc 12 56%
003960.KS SJDR 12 100%
044450.KS KSS LINE 10 96%
014160.KS DaeyoungPkg 3 50%
027390.KS HanwhaTimeworld 4 92%
005820.KS Wonlim 10 68%
009460.KS HanchangPaper 10 46%
015360.KS YESCO 9 75%
084690.KS Daesang Holdings 6 66%
011170.KS HonamPetrochem 6 91%
001230.KS DongkukStlMill 5 84%
011780.KS KumhoPetrochem 5 88%
002030.KS Asia Cement 4 53%
000430.KS DaewonKangup 3 52%
072710.KS NongshimHoldings 3 100%
069460.KS DAEHOAL 2 72%
030790.KS TYSYSTEMS 3 88%
005830.KS DongbuIns 1 50%
019170.KS ShinpoongPharm 3 96%
017040.KS KwangmyungElecEng 2 58%
134380.KS MCC 3 42%
016710.KS DAESUNG HOLDINGS 7 2%
003160.KS DI 15 22%
101990.KS PAVCO 19 23%
007460.KS KIC 9 94%
117930.KS HJS 23 0%
080970.KS Dongbuka4 2 60%
108890.KS Turtleship04 9 28%
058850.KS KTcs 16 75%
005810.KS POONGSAN HOLDINGS 1 62%
007280.KS KOSCO 4 80%
008000.KS WOONGJINCHEMICAL 5 9%
083420.KS KPX GREEN CHEMICAL 2 78%
012630.KS Hyundai Dvp Co 1 66%
005950.KS IsuChem 2 69%
002620.KS JeilPharm 9 56%
014580.KS BaekkwangMinPdt 2 97%
092230.KS KPXHOLDINGS 2 100%
011500.KS HANNONG 11 68%
002240.KS KISWire 7 67%
115390.KS L&L 5 72%
000320.KS NorooHoldings 4 70%
009280.KS DAHAAM e-TEC 2 36%
102460.KS REYON 3 42%
138440.KS eCoreaReit 1 89%
014350.KS ShinilEng 3 0%
015020.KS e-STARCO 7 49%
004270.KS Namsung 16 63%
003720.KS SamyoungChem 18 71%
006980.KS WoosungFeed 27 67%
126560.KS Hyundai HCN 5 92%
081660.KS FILA KOREA 3 46%
014820.KS DWS 2 66%
052690.KS KEPCO E&C 8 30%
100840.KS S&T 11 0%
002870.KS ShinpoongPaprMfg 13 59%
121550.KS KOCREF15CRREIT 26 0%
001420.KS TaewonMulsan 8 86%
004890.KS DIC 2 57%
051600.KS KEPCO KPS 1 14%
033530.KS SEJONG 7 30%
013700.KS SamwhanCamus 11 68%
010820.KS FIRSTEC 4 70%
053000.KS WooriFinance 20 33%
006380.KS CAPRO 5 49%
093400.KS Korea Pacific 05 10 0%
011280.KS TailimPkgInd 13 49%
093410.KS Korea Pacific 06 45 0%
004150.KS HansolPapr 5 1%
006040.KS DongwonInd 3 55%
005390.KS ShinsungTongsang 2 57%
002300.KS HankukPaprMfg 10 21%
025850.KS KPXFINECHEMICAL 13 2%
042670.KS DSINFRA 14 33%
099210.KS Korea Pacific 07 10 0%
003410.KS SsangyongCement 5 82%
003620.KS SsangyongMtr 18 5%
004970.KS Silla 4 37%
012320.KS KyungDongCtyGas 3 0%
114140.KS Turtleship6 6 81%
102280.KS SBW 1 98%
004700.KS ChokwangLeat 2 0%
000490.KS Daedong 7 41%
042660.KS DSME 123 0%
005620.KS DAESUNGGROUP 13 100%
007340.KS DongahTire 6 88%
000700.KS HanjinShippingHoldings 3 1%
035150.KS Baiksan 6 100%
001720.KS ShinyoungSecu 10 88%
010660.KS HWACHEON 8 1%
001130.KS DaehanFlrMill 7 100%
005850.KS SLCORP 2 95%
032560.KS HwangKum S&T 12 81%
002000.KS HankukGlas 10 38%
017810.KS PMO Holdings 7 66%
005090.KS SamkwangGlass 2 25%
011390.KS BusanInd 2 65%
003650.KS MichangOil 7 21%
007660.KS ISUPETASYS 22 36%
011800.KS BaemyungMtl 26 0%
006060.KS HSInd 5 58%
033240.KS JahwaElec 2 42%
004770.KS SunnyElec 21 59%
005900.KS DONGYAVG ENG CONST 54 0%
025560.KS Mirae 9 77%
069730.KS DSRWIRE 1 85%
001310.KS PoonglimInd 12 0%
005490.KS POSCO 7 64%
001620.KS DongkookInd 2 73%
002140.KS KorInd 2 61%
004720.KS WOORIDUL PHARM 12 6%
012690.KS Monalisa 6 87%
025610.KS KOREAMSB 10 0%
118000.KS WOORIDUL SCIENCES 21 21%
001530.KS Dongil 3 53%
025620.KS Shinwoo 5 59%
010040.KS Krc 2 51%
002200.KS KorExptPkgInd 4 1%
003570.KS S&TDynamics 1 20%
000830.KS Samsung C&T Corporation 14 23%
006650.KS KPIC 3 34%
005800.KS ShinyoungWacoal 7 49%
004740.KS BorneoIntFurn 172 0%
029530.KS SINDOH 8 51%
000670.KS Youngpoong 5 97%
004370.KS Nongshim 7 81%
003940.KS SamyangGenex 26 100%
006090.KS OYANG 6 54%
024110.KS IBK 3 51%
083370.KS Dongbuka12 2 29%
083620.KS AsiaPacificNo15 1 21%
083380.KS Dongbuka13 4 7%
123690.KS HANKOOKCOSMETICS 7 64%
003000.KS BukwangPharm 2 79%
013520.KS HS R&A 4 21%
006660.KS Samsung Climate Control Co Ltd 2 98%
084870.KS THE BASIC HOUSE 6 2%
005030.KS PusanCstIron 9 72%
000210.KS DaelimInd 3 28%
025820.KS LeekuInd 15 98%
128820.KS DAESUNGIND 9 97%
001390.KS KGC 4 79%
103140.KS POONGSAN 4 88%
011090.KS Enex 1 55%
009970.KS YoungoneHoldings 2 34%
006370.KS DaeguDptStr 3 2%
000800.KS KeangnamEnt 6 0%
007800.KS SMSB 5 3%
002530.KS ByucksanEng&Const 43 0%
001780.KS DONGYANG GC 14 83%
010520.KS HHYSCO 12 34%
001560.KS CHEILGRINDING 31 1%
001380.KS SG CHOONGNAM SPINNING 2 72%
000180.KS SCEHoldings 2 43%
015110.KS JoongangConst 2 50%
006440.KS Hanil E&C 61 0%
104120.KS SHINSUNG FA 16 71%
000470.KS GREEN INSURANCE 2 10%
016570.KS PacPharm 8 19%
010130.KS KorZinc 5 62%
003350.KS HKCManufacture 4 97%
006570.KS DaelimTrdg 14 40%
042700.KS HANMISemi 1 9%
002960.KS HankookShellOil 3 44%
000650.KS ChunilExp 2 12%
016090.KS Daehyun 2 60%
047050.KS DWIC 3 73%
002410.KS PumyangConst 8 96%
005980.KS SungjeeConst 2 81%
001770.KS ShinhwaSilup 2 84%
002900.KS TongyangMoolsan 4 70%
008600.KS WillBes 2 78%
014440.KS YoungboChem 1 70%
009680.KS MT 1 99%
000760.KS RifaInd 2 58%
082640.KS TONG YANG LIFE INS 6 0%
002420.KS Century 2 60%
005360.KS Monami 1 33%
034020.KS DHICO 1 30%
006200.KS KECHOLDINGS 4 84%
008730.KS YoulchonChem 12 91%
051310.KS SUNG JIN GEOTEC 65 0%
037620.KS MIRAEASSETSEC 23 38%
007610.KS SeondoElec 2 95%
005430.KS KorApoSvc 6 63%
084670.KS DONGYANGEXPBUS 1 4%
023450.KS DONGNAMCHEMICAL 4 21%
075180.KS SAC 6 48%
002780.KS ChinhungInt 2 91%
014910.KS SungmoonElec 5 70%
017550.KS SoosanHvyInd 7 32%
027740.KS MANIKER 12 100%
051630.KS ChinYangChem 3 54%
002450.KS SamickMusInstr 3 82%
000590.KS CSHOLDINGS 10 91%
015260.KS A&P 22 24%
000360.KS SamwhanCorp 1 10%
000050.KS Kyungbang 4 96%
002070.KS NAMYEUNG 3 92%
068870.KS LGLS 9 60%
005070.KS CosmoAM&T 7 87%
000240.KS HankookTire 2 65%
047400.KS SSYMaterials 6 59%
006740.KS YoungpoongPaprMfg 26 95%
014680.KS Hanchem 2 90%
029780.KS SAMSUNG CARD 2 58%
015590.KS DaekyungMach&Eng 2 61%
067830.KS SAVEZONE 5 62%
003460.KS YuhwaSecu 25 90%
003610.KS Pangrim 4 56%
008870.KS Kumbi 3 96%
001570.KS Kumyang 1 96%
073240.KS KUMHOTIRE 3 36%
003780.KS Chinyang Industry 2 48%
105840.KS WOOJIN 12 34%
004140.KS DongbangTrnspt&Log 12 41%
068290.KS SAMSUNG PUBLISHING 4 55%
001140.KS KukboTrnspt 2 58%
009450.KS KYUNGDONGNAVIEN 13 35%
100220.KS VISANG 6 94%
009310.KS Charm Engineering 2 85%
003830.KS DaehanSynthFibr 7 95%
010100.KS KorFlange 4 5%
101140.KS ARTIS 6 64%
020560.KS Asiana Airlines 5 53%
002360.KS SH ENERCHEM 9 56%
102260.KS Dongsung Holdings 1 28%
002380.KS KCC 3 56%
005870.KS HuneedTechnologies 10 23%
023810.KS INFAC 5 53%
010690.KS Hwashin 9 10%
011930.KS SHINSUNG SE 2 37%
012610.KS KyunginSynth 1 80%
025890.KS HankookSteel 6 13%
002630.KS OBI 5 94%
014280.KS KumkangInd 17 87%
018880.KS HallaClimCntrl 14 85%
001060.KS JWPHARMA 6 55%
130660.KS KEPID 10 32%
009070.KS KCTC 8 100%
016880.KS WOONGJIN HOLDINGS 4 99%
021050.KS Seowon 14 79%
007120.KS UNIMO C&C 8 94%
005110.KS Hanchang 2 64%
096760.KS JW HOLDINGS 4 39%
011000.KS VGXI 3 0%
003580.KS Dongwon 18 0%
120110.KS KOLON IND 2 9%
012400.KS Hermesholdings 6 0%
009140.KS KyunginElec 7 1%
016560.KS SEOULSB 13 0%
010780.KS IS DONGSEO 5 44%
084680.KS E-WORLD 6 86%
012170.KS Keystone Global 11 58%
004840.KS DongilRubBelt 5 2%
003520.KS YungjinPharm 3 100%
004310.KS Hyundai pharm 2 86%
014300.KS SJHOLDINGS 26 0%
109070.KS KGP 3 69%
004540.KS KleanNara 4 10%
009810.KS KP 6 41%
006390.KS HyundaiCement 11 0%
044380.KS JOOYONTECH 3 100%
024900.KS DuckYangInd 5 42%
003850.KS BoryungPharm 3 36%
011300.KS Seongan 1 50%
003190.KS RNL BIO 37 0%
006490.KS LOENK 10 82%
019180.KS THN 5 95%
008250.KS EagonInd 12 50%
011150.KS CJSEAFOOD 4 95%
067250.KS STX O&S 33 5%
001020.KS PaperCorea 1 50%
063160.KS CKDBio 1 64%
004940.KS KorExBk 18 17%
004920.KS SAMYUNG HOLDINGS 29 42%
000520.KS SamilPharm 3 35%
012410.KS GLOSTECH 46 0%
005690.KS Pharmicell 9 19%
007480.KS DaihanEunpakgy 17 1%
002790.KS AmoreG 6 67%
008930.KS Hanmi Holdings 3 13%
004830.KS Duksung 7 97%
010050.KS KIB 3 85%
001520.KS TONGYANG 4 1%
007630.KS GSI 2 75%
003060.KS Schnell Biopharmaceuticals 5 82%
008490.KS SuheungCap 2 50%
002390.KS HandokPharm 4 47%
003640.KS UNIONSTEEL 5 25%
008080.KS SamyangOptics 67 0%
000420.KS RocketElec 76 0%
093230.KS SHELL-LINE 3 4%
044820.KS COSMAX 775 0%
041650.KS SANGSIN 5 59%
090430.KS AMOREPACIFIC 5 55%
004980.KS SungshinCement 3 9%
033180.KS Feelux 7 95%
002210.KS DongsungPharm 6 51%
002880.KS DAYOU A-TECH 4 19%
005750.KS DAELIM B&Co 9 100%
008040.KS DONGAONE 5 68%
007190.KS Artone Paper 8 23%
090350.KS NOROOPAINT 3 14%
007690.KS KukdoChem 3 33%
007210.KS Byuksan 1 49%
092630.KS Badaro3 4 31%
008500.KS IljeongInd 1 3%
092440.KS KISHIN 4 11%
003680.KS HansungEnt 1 53%
020000.KS Handsome 39 78%
014130.KS HanExpress 26 64%
004200.KS KorDev 1 88%
013360.KS IlsungConst 12 0%
000140.KS HITEHOLDINGS 2 55%
000080.KS HITEJINRO 16 91%
030720.KS DongwonFish 11 71%
095720.KS WOONGJIN THINKBIG 6 11%
019490.KS Hitron 11 94%
012600.KS CHUNGHO 5 4%
018470.KS CHOILALUMINUM 3 99%
003090.KS Daewoong 3 0%
100250.KS Chinyang Holdings 2 49%
090080.KS PHC 7 0%
001460.KS BYC 2 4%
033250.KS CHASYS 2 49%
000270.KS KiaMtr 5 22%
089470.KS HEP 4 36%
016450.KS HansaeYes24Holdings 3 28%
101790.KS KR2 Delp REIT 28 1%
000950.KS Chonbang 6 36%
119250.KS GOLDENNARAEREITS 9 0%
020120.KS Incube 6 71%
015860.KS ILJINHOLDINGS 5 46%
016800.KS Fursys 6 72%
085310.KS NK 2 0%
008540.KS KBPRODUCE 276 0%
001440.KS TaihanElecWire 3 44%
025540.KS KorElecTerm 5 54%
011720.KS Hyundai P&C 72 0%
002270.KS LotteSamkang 2 54%
023960.KS SC ENGINEERING 10 5%
091090.KS SEWON CELLONTECH 5 91%
064420.KS KPChemicalCorp 5 59%
000390.KS SamhwaPaint 4 4%
000970.KS KorCastIronPipe 5 99%
001360.KS Samsung Pharmaceutical Ind 1 47%
034300.KS ShinsegaeE&C 5 14%
004550.KS DaewooMtrSales 17 0%
009440.KS KC Green Holdings 4 9%
005960.KS Dongbu Corporation 774 0%
010420.KS HANSOLPNS 775 0%
005740.KS CrownConf 775 0%
009180.KS HansolCSN 775 0%
000230.KS IldongPharm 775 0%
007860.KS Hanilewha 775 0%
009540.KS HHI 775 0%
060980.KS MANDO 776 0%
069640.KS MKTREND 0 %
007070.KS GS Retail 0 %
139130.KS DGB Financial Group 0 %
022520.KS KOLONINET 0 %
138490.KS KOLON PLASTICS 0 %
071840.KS Himart 0 %
053210.KS KT Skylife 0 %
047810.KS KOREA AEROSPACE 0 %
139480.KS emart 0 %
023000.KS SAMWONSTEEL 0 %
145990.KS SYC 0 %
110570.KS NEXOLON 0 %
0 %
140890.KS TRUS Y 7 REIT 0 %
019440.KS SeAH SPECIAL STEEL 0 %
140910.KS KWANG HEE REIT 0 %
012160.KS YOUNG HEUNG I&S 0 %
078520.KS ABLE C&C 0 %
039130.KS HANATOUR SERVICE 0 %
031430.KS SHINSEGAE INTERNATIONAL 0 %
129260.KS INTERGIS 0 %