Skip to main content
Daily Trend Bullish
080980.KS Dongbuka5 311 0%
058730.KS Dong A S-tech 26 100%
008260.KS NI STEEL 6 73%
005930.KS Samsung Electronics 13 100%
081930.KS ASIAPACIFICNO8 9 6%
009540.KS HHI 4 85%
030210.KS KTBSEC 1 95%
005810.KS POONGSAN HOLDINGS 2 99%
001790.KS TS 5 41%
069260.KS Huchems 14 53%
086790.KS HANAFINANCIALGR 3 100%
122290.KS TY Value SPAC 4 99%
018670.KS SKGas 4 59%
016590.KS ShindaeyangPapr 4 98%
013580.KS KyeryongConst 3 47%
024090.KS DCM 25 51%
077500.KS Uniquest 3 100%
055550.KS ShinhanGroup 4 80%
105560.KS KBFinancialGroup 2 45%
117580.KS DAESUNGENERGY 10 73%
036460.KS Kogas 16 68%
122750.KS WOORISPAC1 1 91%
083580.KS AsiaPacificNo11 2 96%
083390.KS Dongbuka14 30 65%
083610.KS AsiaPacificNo14 23 90%
083350.KS Dongbuka10 6 84%
015350.KS PusanCtyGas 13 40%
000660.KS HynixSemi 13 100%
083600.KS AsiaPacificNo13 1 100%
083570.KS AsiaPacificNo10 32 100%
077970.KS STXEngine 5 90%
081940.KS AsiaPacificNo9 9 26%
005940.KS WIS 2 99%
015230.KS DaechangForging 7 90%
017670.KS SKTelecom 3 84%
121910.KS DWS SPAC 2 95%
004560.KS HYUNDAI BNG STEEL 5 75%
080180.KS Asia Pacific1 5 100%
084010.KS Daehan Steel 1 99%
120030.KS CHOSUN WELDING 1 99%
000880.KS Hanwha 7 100%
007700.KS F&F 13 99%
008060.KS DaeduckElec 4 100%
010140.KS Samsung Heavy Industries 1 56%
000480.KS ChosunRefrctr 3 96%
002460.KS HwasungInd 9 44%
001880.KS SamhoInt 1 77%
081200.KS Asia Pacific3 1 82%
139200.KS Hi Gold Ocean 2 16 33%
134000.KS Turtleship No 7 2 16%
003540.KS DaishinSecu 4 100%
000060.KS Meritz Insurance 13 100%
000540.KS HeungkukF&MIns 4 95%
001720.KS ShinyoungSecu 3 82%
001390.KS KGC 2 99%
011790.KS SKC 3 93%
028670.KS STX Pan Ocean 18 100%
006260.KS LS 17 100%
078930.KS GS 23 91%
003240.KS TaekwangInd 8 100%
034730.KS SK C&C 6 95%
008020.KS KyungnamEngy 2 94%
000490.KS Daedong 8 54%
001430.KS SBC 10 100%
013570.KS DongyangMecha 4 17%
007160.KS SajoInd 10 99%
071320.KS KDHC 4 65%
003120.KS IlsungPharm 9 56%
093050.KS LG FASHION 1 100%
002000.KS HankukGlas 16 88%
092230.KS KPXHOLDINGS 16 33%
005180.KS Binggrae 4 55%
136490.KS SUNJIN 8 21%
009150.KS SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 7 84%
003450.KS HyundaiSecu 9 63%
008560.KS MERITZ SECU 4 100%
004020.KS HYUNDAI STEEL 1 93%
001080.KS ManhoRope&Wire 4 100%
CBK.DE Commerzbank AG 2 100%
000850.KS HMT 4 100%
010960.KS SDC 13 97%
058650.KS SAH 2 71%
007810.KS KorCirc 5 99%
081190.KS AsiaPacific2 3 99%
011070.KS LG Innotek 5 73%
015890.KS TaekyungInd 13 0%
003600.KS SK 14 38%
025860.KS NamhaeChem 3 49%
005380.KS HyundaiMtr 4 47%
008720.KS Samyang Entech 8 54%
035000.KS G±R 5 44%
000500.KS GAONCABLE 2 95%
003530.KS HanwhaSecu 2 99%
004130.KS DAEDUCKGDS 1 100%
071050.KS KIH 2 99%
009470.KS SamwhaElec 1 99%
001290.KS GOLDENBRIDGEINV&SEC 14 78%
006800.KS DaewooSecu 4 100%
017370.KS WooshinSystems 7 99%
016610.KS DongbuSecu 5 93%
080960.KS Dongbuka3 24 100%
006400.KS SAMSUNG SDI COLTD 4 83%
001750.KS HanyangSecu 1 93%
051910.KS LGCHEM 23 100%
049800.KS WOOJIN SELEX 13 41%
011420.KS IB Sports 1 88%
033270.KS KUP 2 80%
079660.KS SJ HP 7 97%
053690.KS HanmiGlobal 5 69%
114130.KS Turtleship5 11 100%
020760.KS ILJINDISPLAY 5 85%
001500.KS HMCIB 1 60%
021240.KS WJCOWAY 4 0%
023150.KS MHETHANOL 8 82%
003080.KS SungboChem 5 35%
001800.KS ORION 2 0%
002020.KS KOLON CORP 16 6%
005680.KS SamyoungElec 4 51%
001210.KS KumhoElec 4 77%
005420.KS COSMOCHEM 4 87%
035510.KS SHINSEGAE I&C 9 100%
083590.KS AsiaPacificNo12 24 100%
005880.KS KorLine 3 97%
039490.KS KIWOOM 1 97%
083360.KS Dongbuka11 52 55%
004380.KS SAMICKTHK 8 100%
064960.KS S&T DAEWOO 7 100%
030610.KS KYOBOSECURITIES 1 62%
008420.KS MoonbaeStl 11 68%
047040.KS DWEC 9 23%
006360.KS GS E&C 20 98%
138040.KS Meritz Financial 4 100%
004000.KS Samsung Fine Chemicals 2 100%
016360.KS Samsung Securities 8 100%
001200.KS EUGENEIS 2 86%
003470.KS TONGYANG SECURITIES 2 69%
004960.KS HanshinConst 2 68%
006350.KS JeonbukBk 3 86%
010120.KS LSINDUSTRIALSYSTEMS 1 65%
002810.KS SamyungTrdg 3 72%
001510.KS SKSecu 4 77%
000990.KS Dongbu HiTek 1 79%
036530.KS S&T Holdings 1 88%
004690.KS Samchully 8 62%
015360.KS YESCO 4 35%
004870.KS AIINS 4 77%
108670.KS LG HAUSYS 4 99%
006120.KS SKChem 2 43%
036580.KS FARMSCO 1 50%
111770.KS Youngone Corp 2 52%
004170.KS Shinsegae 6 71%
032640.KS LG Uplus 4 20%
007310.KS Ottogi 1 58%
003550.KS LG Corp 1 77%
033920.KS Muhak 7 50%
122900.KS iMarketKorea 4 11%
004090.KS KorPetro 3 54%
031440.KS SF 1 71%
003300.KS HanilCement 6 38%
005610.KS SamlipGenFood 4 35%
011700.KS HanshinMach 4 96%
028100.KS Dong Ah E&C 3 62%
014530.KS KukdongOil&Chem 1 59%
011200.KS HyundaiMercMar 3 71%
001340.KS PaikkwangInd 4 50%
005250.KS GCH Corp 3 24%
049770.KS DongwonF&B 19 32%
010460.KS KorDevFin 24 0%
020150.KS ILJIN MATERIALS 5 93%
009410.KS TAEYOUNG E&C 6 100%
138930.KS BS Financial Group 2 89%
009580.KS Moorim P&P 6 100%
001270.KS BookookSecu 4 100%
026890.KS DPC 6 77%
008350.KS NamsunAlum 1 97%
009380.KS ASIA PAPERTEC 2 84%
003690.KS Korean Re 1 97%
090540.KS KOCREF VIII 8 93%
104700.KS KISCO 3 99%
024890.KS DaewonChem 4 97%
000100.KS Yuhan 22 87%
021820.KS SewonPrecsnInd 14 38%
017900.KS AUK 6 30%
030200.KS KT 4 94%
023590.KS DaouTech 9 100%
012510.KS DuzonBizon 4 100%
016580.KS WhaninPharm 6 100%
002100.KS Kyungnong 22 100%
094280.KS HYOSUNG ITX 7 88%
010620.KS HyundaiMipoDock 6 69%
030000.KS CheilWorldwide 6 100%
007980.KS PAN-PACIFIC 2 80%
057050.KS HYUNDAIHOMESHOP 2 88%
006280.KS GC Corp 6 79%
097230.KS HANJIN HVY IND 2 68%
003010.KS HaeinCorp 11 78%
037270.KS PhoenixComm 4 52%
004710.KS HansolTechnics 4 70%
004410.KS SeoulFoodInd 3 99%
011330.KS UNI CHEM 7 86%
003490.KS KAL 2 60%
005720.KS NEXEN 2 85%
001630.KS CHongkundang 2 69%
007110.KS IlshinStone 3 76%
000070.KS SAMYANGHOLDINGS 14 17%
011810.KS STX 65 47%
011230.KS SamwhaElec 7 65%
016420.KS NHIS 24 45%
036570.KS NCsoft 3 54%
009270.KS Shinwon 1 99%
071090.KS HISTEEL 13 69%
069620.KS DAEWOONG PHARM 3 31%
003410.KS SsangyongCement 1 100%
114090.KS GKL 5 69%
104110.KS SHINSUNG ENG 16 69%
000890.KS BohaeBrew 9 44%
006220.KS BkCheju 6 100%
001940.KS KISCO Holdings 1 88%
001820.KS SamwhaCapacitor 1 93%
000400.KS LotteInsurance 10 100%
000860.KS KunsulChem 2 55%
002320.KS HanjinTrnspt 13 73%
002990.KS KumhoIndustrial 9 7%
103130.KS WoongjinEnergy 16 100%
003480.KS HHICHoldings 6 98%
008900.KS TEC&CO 14 98%
025000.KS KPXCHEMICAL 5 83%
001450.KS Hyundai M&F INS 3 97%
004430.KS SongwonInd 5 100%
003200.KS IlshinSpng 12 73%
002620.KS JeilPharm 4 52%
014830.KS UNID 3 100%
006340.KS DaewonCbl 1 96%
081210.KS Asia Pacific 4 9 54%
008770.KS HtlShilla 9 89%
060980.KS MANDO 6 81%
105630.KS Hansae 6 71%
051900.KS LGH&H 15 30%
012800.KS DAECHANG 9 92%
006840.KS AKPetrochem 4 64%
009200.KS MOORIM PAPER 4 68%
024070.KS WISCOM 2 78%
004490.KS Global&YuasaBtry 1 89%
082740.KS Doosan Engine 9 72%
074610.KS EN3 2 96%
090980.KS KoreaPacific02 10 0%
090990.KS KoreaPacific03 10 0%
091000.KS KoreaPacific04 10 0%
090970.KS KoreaPacific01 10 49%
081660.KS FILA KOREA 16 60%
034590.KS INCHEON CITY GAS 9 79%
007570.KS IlyangPharm 5 51%
009320.KS DAEWOOELECCOMPONENTS 3 16%
004200.KS KorDev 3 64%
069960.KS HYUNDAIDEPTST 3 61%
134790.KS Teems 3 76%
019300.KS DongilPaprMfg 5 52%
078000.KS TELCOWARE 13 41%
023530.KS LOTTE SHOPPING 13 53%
000680.KS LSNetworks 14 56%
035420.KS NHN 7 19%
012750.KS S1 6 71%
007540.KS SEMPIO FOODS 2 1%
004800.KS Hyosung 2 61%
012630.KS Hyundai Dvp Co 8 67%
005300.KS LotteChilsung 16 49%
134380.KS MCC 28 78%
004100.KS TaeyangMtl 5 93%
024720.KS KOREAKOLMAR 4 45%
000640.KS DongaPharm 5 2%
001040.KS CJ 5 52%
023800.KS Inzi 1 97%
001470.KS SambuConst 3 0%
001260.KS NamkwangEng&Const 7 1%
005320.KS Kukdong 2 20%
026870.KS DaehanCtyGas 18 80%
010600.KS YBROAD 2 93%
002250.KS KeunwhaPharm 2 51%
123700.KS SJM 26 31%
002150.KS DOHWA ENGINEERING 6 41%
000370.KS Hanwha General Ins 2 99%
034120.KS SBS 4 100%
088350.KS Korealife 2 1%
003560.KS IHQ 4 99%
005070.KS CosmoAM&T 10 100%
033780.KS KT&G 5 61%
029460.KS KCTech 2 99%
083620.KS AsiaPacificNo15 1 66%
009830.KS HanwhaChem 6 95%
002380.KS KCC 6 100%
010660.KS HWACHEON 6 2%
093370.KS FOOSUNG 1 94%
005490.KS POSCO 21 100%
007690.KS KukdoChem 6 100%
044450.KS KSS LINE 4 100%
001230.KS DongkukStlMill 11 84%
081000.KS ILJIN DIAMOND 14 100%
033660.KS AJU CAPITAL 13 100%
005830.KS DongbuIns 2 100%
003960.KS SJDR 1 54%
014790.KS HallaEng&Const 8 94%
032830.KS SAMSUNG LIFE 3 48%
004450.KS SamhwaCrown&Closure 3 81%
000810.KS Samsung Fire & Marine Insurance 3 57%
020000.KS Handsome 4 75%
004980.KS SungshinCement 6 92%
092200.KS DIC 6 100%
008730.KS YoulchonChem 2 72%
030790.KS TYSYSTEMS 2 91%
005620.KS DAESUNGGROUP 9 81%
008930.KS Hanmi Holdings 1 23%
086280.KS HYUNDAIGLOVIS 2 65%
002030.KS Asia Cement 5 61%
005190.KS DongsungChem 11 67%
005960.KS Dongbu Corporation 16 94%
009680.KS MT 8 40%
002310.KS AsiaPaprMfg 7 81%
011210.KS HYUNDAI WIA 5 49%
017180.KS Myungmoon Pharm 5 86%
000970.KS KorCastIronPipe 4 86%
003520.KS YungjinPharm 3 73%
017940.KS E1 1 72%
018880.KS HallaClimCntrl 1 68%
072710.KS NongshimHoldings 1 73%
000040.KS S&TMOTORS 7 57%
000700.KS HanjinShippingHoldings 12 4%
020560.KS Asiana Airlines 17 47%
007200.KS JINHEUNGMSB 50 0%
000220.KS YuyuPharma 6 72%
084670.KS DONGYANGEXPBUS 5 6%
084690.KS Daesang Holdings 5 94%
005440.KS HYUNDAIGREENFOOD 4 90%
096760.KS JW HOLDINGS 2 50%
041650.KS SANGSIN 2 70%
000270.KS KiaMtr 2 34%
004370.KS Nongshim 2 42%
000150.KS DOOSAN 5 72%
010770.KS PHHC 8 64%
006890.KS TAEKYUNGCHEMICAL 8 78%
034220.KS LG Display 10 66%
000080.KS HITEJINRO 7 81%
010060.KS OCI 4 46%
088790.KS JINDO 4 61%
014160.KS DaeyoungPkg 1 27%
100250.KS Chinyang Holdings 6 4%
097950.KS CJ CheilJedang 1 70%
000650.KS ChunilExp 1 18%
009460.KS HanchangPaper 3 46%
000120.KS KorExp 3 66%
001680.KS Daesang 4 13%
012330.KS Mobis 4 51%
007340.KS DongahTire 5 68%
002220.KS HanilIron&Stl 7 79%
128940.KS HanmiPharm 8 14%
072130.KS UANGEL 5 7%
004990.KS LotteConf 5 66%
032350.KS LOTTE TOUR 2 91%
123690.KS HANKOOKCOSMETICS 1 69%
090430.KS AMOREPACIFIC 3 33%
011300.KS Seongan 8 80%
002790.KS AmoreG 6 31%
002270.KS LotteSamkang 1 32%
008970.KS DongyangStlPipe 5 71%
006570.KS DaelimTrdg 2 8%
082250.KS AsiaPacificNo6 302 0%
082260.KS AsiaPacificNo7 308 0%
082240.KS AsiaPacificNo5 310 0%
000050.KS Kyungbang 1 57%
000670.KS Youngpoong 4 100%
004010.KS LOTTEMIDOPA 1 90%
024110.KS IBK 3 100%
083380.KS Dongbuka13 2 5%
084870.KS THE BASIC HOUSE 1 100%
075180.KS SAC 2 80%
000210.KS DaelimInd 8 100%
109070.KS KGP 4 93%
080030.KS Dongbuka2 13 23%
101140.KS ARTIS 1 88%
103140.KS POONGSAN 2 98%
002210.KS DongsungPharm 4 91%
126560.KS Hyundai HCN 7 15%
016800.KS Fursys 20 100%
016450.KS HansaeYes24Holdings 6 88%
021960.KS WOORIFINANCIAL 14 100%
009310.KS Charm Engineering 5 99%
011930.KS SHINSUNG SE 2 95%
023960.KS SC ENGINEERING 2 10%
030720.KS DongwonFish 13 75%
088980.KS MKIF 26 100%
000240.KS HankookTire 8 89%
035150.KS Baiksan 3 100%
033240.KS JahwaElec 4 80%
001300.KS CheilInd 13 71%
091090.KS SEWON CELLONTECH 3 69%
001530.KS Dongil 7 78%
009970.KS YoungoneHoldings 8 65%
102260.KS Dongsung Holdings 15 72%
003570.KS S&TDynamics 5 65%
092440.KS KISHIN 4 46%
029530.KS SINDOH 4 83%
001130.KS DaehanFlrMill 3 42%
002070.KS NAMYEUNG 12 49%
010050.KS KIB 1 38%
006090.KS OYANG 2 29%
007860.KS Hanilewha 23 47%
005430.KS KorApoSvc 4 83%
002410.KS PumyangConst 23 71%
105840.KS WOOJIN 6 0%
005560.KS JS Cable 1 98%
017390.KS SeoulCtyGas 3 5%
002390.KS HandokPharm 3 72%
010040.KS Krc 6 98%
071970.KS STX Metal 8 100%
002200.KS KorExptPkgInd 1 80%
004270.KS Namsung 6 94%
006390.KS HyundaiCement 1 100%
010950.KS S-Oil 16 100%
004920.KS SAMYUNG HOLDINGS 6 98%
002780.KS ChinhungInt 8 98%
010130.KS KorZinc 4 51%
018470.KS CHOILALUMINUM 12 61%
015860.KS ILJINHOLDINGS 8 100%
010100.KS KorFlange 6 8%
007280.KS KOSCO 6 100%
002550.KS LIG Insurance 1 77%
101990.KS PAVCO 19 23%
117930.KS HJS 23 0%
009190.KS DaiyangMtl 2 96%
080970.KS Dongbuka4 2 60%
034310.KS NICE 1 95%
108890.KS Turtleship04 9 28%
008700.KS AnamElec 4 82%
027740.KS MANIKER 8 49%
005010.KS HUSTEEL 6 93%
000020.KS DongwhaPharm 3 74%
006110.KS SamaAlum 6 82%
009280.KS DAHAAM e-TEC 2 36%
079430.KS LIVART 2 66%
019170.KS ShinpoongPharm 3 76%
004080.KS Shinhung 2 72%
069460.KS DAEHOAL 12 71%
003280.KS HeungaShipping 8 83%
002360.KS SH ENERCHEM 1 67%
138440.KS eCoreaReit 1 89%
020120.KS Incube 1 99%
014350.KS ShinilEng 3 0%
003460.KS YuhwaSecu 8 74%
012200.KS KeyangElecMach 5 41%
121550.KS KOCREF15CRREIT 26 0%
025750.KS HomeDeco 5 44%
019680.KS DAEKYO 3 50%
058430.KS POSCO C&C 9 0%
006660.KS Samsung Climate Control Co Ltd 13 65%
002820.KS Sunchang 15 32%
000430.KS DaewonKangup 17 33%
000300.KS SALUM 23 9%
001060.KS JWPHARMA 5 32%
009290.KS KwangdongPharm 4 51%
004250.KS NPC 4 53%
008110.KS DAIDONG 2 74%
002600.KS CHOHEUNG 1 42%
004150.KS HansolPapr 2 5%
037710.KS Gwangju Shinsegae 4 52%
002840.KS MiwonComcl 4 79%
010420.KS HANSOLPNS 12 50%
013700.KS SamwhanCamus 1 75%
028050.KS Samsung Engineering 9 39%
066570.KS LGELECTRONICS 23 15%
027390.KS HanwhaTimeworld 31 46%
007590.KS DongbangAgro 33 40%
005820.KS Wonlim 1 41%
004360.KS SEBANG 12 7%
017800.KS HyundaiElev 14 31%
053000.KS WooriFinance 20 33%
005450.KS ShinhanEng&Const 4 6%
000910.KS Union 3 7%
001550.KS Chobi 2 60%
093400.KS Korea Pacific 05 10 0%
012450.KS Samsung Techwin 11 3%
093410.KS Korea Pacific 06 45 0%
090370.KS AVISTA 3 75%
103590.KS ILJIN ELECTRIC 1 84%
025850.KS KPXFINECHEMICAL 13 2%
002920.KS YoosungEnt 1 22%
002710.KS TCC STEEL 2 39%
099210.KS Korea Pacific 07 10 0%
026940.KS Bookook Steel 10 30%
025530.KS SJMH 11 54%
079160.KS CJ CGV 4 20%
002170.KS SamyangTongsang 4 1%
003220.KS Daewonpharm 4 25%
035250.KS Kangwonland 4 19%
114140.KS Turtleship6 6 81%
017960.KS HankukCarbon 13 39%
042660.KS DSME 123 0%
000590.KS CSHOLDINGS 16 90%
031820.KS Comtec 2 80%
011690.KS YUYANG D&U 2 78%
010580.KS JICO 20 25%
096770.KS SK Innovation 22 100%
004910.KS ChokwangPaint 1 100%
002350.KS NEXENTIRE 6 44%
015760.KS KEPCO 6 66%
003160.KS DI 5 33%
006650.KS KPIC 6 95%
090350.KS NOROOPAINT 5 34%
071950.KS KOAS 4 71%
011760.KS HyundaiCorp 2 44%
012280.KS YeonghwaMtl 1 56%
003030.KS SeAhStl 3 73%
011800.KS BaemyungMtl 26 0%
005900.KS DONGYAVG ENG CONST 54 0%
009420.KS HANALL BIOPHARMA 5 66%
009770.KS SAMJUNGPULP 1 47%
102460.KS REYON 1 54%
014580.KS BaekkwangMinPdt 10 72%
003830.KS DaehanSynthFibr 14 94%
013000.KS Sewooglobal 3 44%
100220.KS VISANG 3 68%
010780.KS IS DONGSEO 2 21%
003070.KS KolonEng&Const 1 87%
033530.KS SEJONG 2 52%
011160.KS Doosanenc 8 66%
001310.KS PoonglimInd 12 0%
107590.KS MSC 19 75%
005750.KS DAELIM B&Co 4 51%
004310.KS Hyundai pharm 4 58%
001250.KS GS Global 4 74%
092220.KS KEC 3 52%
000320.KS NorooHoldings 3 67%
001120.KS LGInt 4 55%
011150.KS CJSEAFOOD 4 86%
016380.KS DONGBU STL 2 7%
007460.KS KIC 3 60%
119650.KS KC COTTRELL 7 63%
025610.KS KOREAMSB 10 0%
006740.KS YoungpoongPaprMfg 13 45%
005500.KS SamjinPharm 17 21%
004060.KS SGCORPORATION 17 40%
014990.KS In the F 32 3%
003230.KS SamyangFood 1 57%
003920.KS NamyangDairy 4 4%
000830.KS Samsung C&T Corporation 14 23%
017040.KS KwangmyungElecEng 2 55%
001740.KS SKNetworks 1 33%
002700.KS ShinilInd 1 50%
016710.KS DAESUNG HOLDINGS 1 77%
009240.KS Hanssem 11 5%
009160.KS SIMPAC 2 1%
015540.KS Wealth Bridge 2 3%
004740.KS BorneoIntFurn 172 0%
102280.KS SBW 8 72%
003940.KS SamyangGenex 26 100%
013520.KS HS R&A 4 21%
014820.KS DWS 6 95%
001070.KS TaihanTextl 11 77%
005950.KS IsuChem 9 73%
004890.KS DIC 2 89%
023350.KS KECC 1 99%
008000.KS WOONGJINCHEMICAL 3 77%
058850.KS KTcs 9 53%
011500.KS HANNONG 5 91%
004700.KS ChokwangLeat 3 0%
000800.KS KeangnamEnt 6 0%
010820.KS FIRSTEC 6 77%
008500.KS IljeongInd 8 91%
083420.KS KPX GREEN CHEMICAL 5 60%
002760.KS Bolak 2 8%
004970.KS Silla 1 58%
002300.KS HankukPaprMfg 6 32%
005390.KS ShinsungTongsang 4 31%
115390.KS L&L 1 38%
002240.KS KISWire 7 59%
052690.KS KEPCO E&C 1 0%
007800.KS SMSB 5 3%
006040.KS DongwonInd 5 23%
002530.KS ByucksanEng&Const 43 0%
010520.KS HHYSCO 12 34%
093240.KS ELITE BASIC 3 49%
015110.KS JoongangConst 2 50%
003720.KS SamyoungChem 3 53%
010640.KS ChinYangPoly 2 45%
027970.KS seha 9 47%
002870.KS ShinpoongPaprMfg 2 1%
006440.KS Hanil E&C 61 0%
104120.KS SHINSUNG FA 16 71%
001420.KS TaewonMulsan 2 98%
006980.KS WoosungFeed 6 41%
015020.KS e-STARCO 32 19%
100840.KS S&T 3 38%
051600.KS KEPCO KPS 9 0%
006380.KS CAPRO 6 52%
018500.KS DONGWON METAL 1 13%
000470.KS GREEN INSURANCE 2 10%
042670.KS DSINFRA 4 22%
011280.KS TailimPkgInd 7 48%
016570.KS PacPharm 8 19%
003620.KS SsangyongMtr 2 3%
012320.KS KyungDongCtyGas 6 1%
017810.KS PMO Holdings 4 70%
006060.KS HSInd 1 92%
003650.KS MichangOil 4 70%
042700.KS HANMISemi 1 9%
011170.KS HonamPetrochem 17 85%
069730.KS DSRWIRE 5 56%
032560.KS HwangKum S&T 6 58%
005800.KS ShinyoungWacoal 8 97%
001620.KS DongkookInd 2 54%
005850.KS SLCORP 1 79%
002140.KS KorInd 14 80%
005090.KS SamkwangGlass 1 74%
007660.KS ISUPETASYS 2 68%
011780.KS KumhoPetrochem 1 68%
012690.KS Monalisa 29 52%
001560.KS CHEILGRINDING 24 0%
025620.KS Shinwoo 1 50%
011390.KS BusanInd 5 60%
025560.KS Mirae 5 63%
005740.KS CrownConf 3 56%
004770.KS SunnyElec 3 39%
118000.KS WOORIDUL SCIENCES 59 5%
004720.KS WOORIDUL PHARM 14 0%
051310.KS SUNG JIN GEOTEC 65 0%
037620.KS MIRAEASSETSEC 23 38%
083370.KS Dongbuka12 1 5%
128820.KS DAESUNGIND 4 79%
001380.KS SG CHOONGNAM SPINNING 3 93%
025820.KS LeekuInd 7 77%
005030.KS PusanCstIron 4 87%
001780.KS DONGYANG GC 5 64%
000180.KS SCEHoldings 23 58%
003000.KS BukwangPharm 4 74%
006370.KS DaeguDptStr 9 4%
011090.KS Enex 7 68%
000360.KS SamwhanCorp 1 10%
068870.KS LGLS 9 60%
001770.KS ShinhwaSilup 2 91%
101060.KS SBS Media Holdings 4 88%
047050.KS DWIC 1 74%
002900.KS TongyangMoolsan 16 99%
006200.KS KECHOLDINGS 1 25%
000760.KS RifaInd 4 68%
005360.KS Monami 23 31%
008870.KS Kumbi 13 70%
008600.KS WillBes 11 89%
002960.KS HankookShellOil 5 55%
003350.KS HKCManufacture 3 73%
082640.KS TONG YANG LIFE INS 4 44%
002420.KS Century 7 92%
034020.KS DHICO 2 1%
016090.KS Daehyun 1 39%
014440.KS YoungboChem 4 46%
002720.KS KukjePharm 6 69%
014910.KS SungmoonElec 2 55%
051630.KS ChinYangChem 2 0%
003780.KS Chinyang Industry 16 44%
002450.KS SamickMusInstr 4 61%
023450.KS DONGNAMCHEMICAL 3 25%
017550.KS SoosanHvyInd 2 1%
007610.KS SeondoElec 4 60%
015260.KS A&P 2 25%
068290.KS SAMSUNG PUBLISHING 10 100%
014680.KS Hanchem 3 82%
029780.KS SAMSUNG CARD 7 51%
024900.KS DuckYangInd 2 86%
073240.KS KUMHOTIRE 1 11%
004140.KS DongbangTrnspt&Log 5 4%
012400.KS Hermesholdings 6 0%
016560.KS SEOULSB 13 0%
067830.KS SAVEZONE 2 47%
015590.KS DaekyungMach&Eng 3 0%
047400.KS SSYMaterials 8 54%
014300.KS SJHOLDINGS 26 0%
001570.KS Kumyang 16 74%
003190.KS RNL BIO 37 0%
009450.KS KYUNGDONGNAVIEN 17 28%
023810.KS INFAC 2 68%
010690.KS Hwashin 15 18%
067250.KS STX O&S 33 5%
003610.KS Pangrim 5 57%
005980.KS SungjeeConst 3 82%
001140.KS KukboTrnspt 2 30%
004940.KS KorExBk 18 17%
012410.KS GLOSTECH 46 0%
005870.KS HuneedTechnologies 28 30%
003580.KS Dongwon 2 95%
007480.KS DaihanEunpakgy 17 1%
009810.KS KP 8 82%
012170.KS Keystone Global 9 85%
044380.KS JOOYONTECH 13 90%
009140.KS KyunginElec 9 47%
021050.KS Seowon 4 49%
011000.KS VGXI 30 66%
016880.KS WOONGJIN HOLDINGS 12 92%
014280.KS KumkangInd 3 56%
120110.KS KOLON IND 2 55%
005110.KS Hanchang 4 60%
007120.KS UNIMO C&C 3 1%
012610.KS KyunginSynth 3 43%
130660.KS KEPID 2 16%
025890.KS HankookSteel 1 19%
002630.KS OBI 27 62%
003850.KS BoryungPharm 29 16%
003640.KS UNIONSTEEL 5 25%
004540.KS KleanNara 4 10%
009070.KS KCTC 11 18%
008080.KS SamyangOptics 67 0%
084680.KS E-WORLD 3 54%
004840.KS DongilRubBelt 4 17%
000420.KS RocketElec 76 0%
000520.KS SamilPharm 3 52%
004830.KS Duksung 2 41%
006490.KS LOENK 5 82%
005690.KS Pharmicell 1 47%
001020.KS PaperCorea 4 1%
000230.KS IldongPharm 2 7%
063160.KS CKDBio 16 50%
008250.KS EagonInd 3 3%
019180.KS THN 3 19%
007190.KS Artone Paper 8 23%
007630.KS GSI 2 99%
003060.KS Schnell Biopharmaceuticals 4 77%
093230.KS SHELL-LINE 3 3%
092630.KS Badaro3 4 31%
008490.KS SuheungCap 4 72%
001520.KS TONGYANG 6 28%
044820.KS COSMAX 2 0%
013360.KS IlsungConst 12 0%
002880.KS DAYOU A-TECH 5 19%
003680.KS HansungEnt 2 38%
033180.KS Feelux 6 54%
003090.KS Daewoong 3 0%
001440.KS TaihanElecWire 3 16%
007210.KS Byuksan 23 66%
008040.KS DONGAONE 10 32%
000390.KS SamhwaPaint 6 38%
000140.KS HITEHOLDINGS 4 63%
095720.KS WOONGJIN THINKBIG 2 2%
012600.KS CHUNGHO 4 3%
019490.KS Hitron 3 95%
014130.KS HanExpress 2 19%
101790.KS KR2 Delp REIT 28 1%
119250.KS GOLDENNARAEREITS 9 0%
090080.KS PHC 1 0%
001460.KS BYC 5 0%
008540.KS KBPRODUCE 276 0%
033250.KS CHASYS 1 86%
000950.KS Chonbang 2 35%
089470.KS HEP 3 0%
085310.KS NK 6 42%
011720.KS Hyundai P&C 72 0%
064420.KS KPChemicalCorp 5 59%
025540.KS KorElecTerm 1 30%
009180.KS HansolCSN 2 100%
004550.KS DaewooMtrSales 17 0%
001360.KS Samsung Pharmaceutical Ind 1 75%
034300.KS ShinsegaeE&C 4 12%
009440.KS KC Green Holdings 24 0%
139130.KS DGB Financial Group 0 %
022520.KS KOLONINET 0 %
031430.KS SHINSEGAE INTERNATIONAL 0 %
039130.KS HANATOUR SERVICE 0 %
138490.KS KOLON PLASTICS 0 %
069640.KS MKTREND 0 %
007070.KS GS Retail 0 %
071840.KS Himart 0 %
053210.KS KT Skylife 0 %
047810.KS KOREA AEROSPACE 0 %
145990.KS SYC 0 %
110570.KS NEXOLON 0 %
023000.KS SAMWONSTEEL 0 %
140890.KS TRUS Y 7 REIT 0 %
019440.KS SeAH SPECIAL STEEL 0 %
140910.KS KWANG HEE REIT 0 %
012160.KS YOUNG HEUNG I&S 0 %
078520.KS ABLE C&C 0 %
139480.KS emart 0 %
129260.KS INTERGIS 0 %
0 %