Skip to main content
Daily Trend Bullish
016590.KS ShindaeyangPapr 5 98%
105560.KS KBFinancialGroup 2 49%
080980.KS Dongbuka5 311 0%
081930.KS ASIAPACIFICNO8 9 6%
017670.KS SKTelecom 16 30%
083420.KS KPX GREEN CHEMICAL 1 95%
122290.KS TY Value SPAC 4 99%
CBK.DE Commerzbank AG 3 52%
000060.KS Meritz Insurance 1 89%
003240.KS TaekwangInd 4 76%
034730.KS SK C&C 12 53%
000490.KS Daedong 8 72%
122750.KS WOORISPAC1 1 91%
083390.KS Dongbuka14 30 65%
083610.KS AsiaPacificNo14 23 90%
042700.KS HANMISemi 1 100%
083350.KS Dongbuka10 6 84%
058650.KS SAH 1 1%
083580.KS AsiaPacificNo11 1 99%
083600.KS AsiaPacificNo13 1 100%
083570.KS AsiaPacificNo10 32 100%
033270.KS KUP 10 92%
009470.KS SamwhaElec 1 93%
081940.KS AsiaPacificNo9 9 26%
004000.KS Samsung Fine Chemicals 8 92%
017180.KS Myungmoon Pharm 9 100%
121910.KS DWS SPAC 2 95%
138040.KS Meritz Financial 5 85%
035510.KS SHINSEGAE I&C 4 100%
004380.KS SAMICKTHK 5 77%
005250.KS GCH Corp 5 98%
015890.KS TaekyungInd 8 1%
003300.KS HanilCement 12 23%
003550.KS LG Corp 1 44%
005420.KS COSMOCHEM 1 84%
003090.KS Daewoong 8 8%
009580.KS Moorim P&P 3 100%
017900.KS AUK 16 100%
016580.KS WhaninPharm 7 53%
114090.KS GKL 10 9%
101060.KS SBS Media Holdings 11 56%
006280.KS GC Corp 4 38%
069620.KS DAEWOONG PHARM 4 25%
080180.KS Asia Pacific1 5 100%
019680.KS DAEKYO 2 98%
009320.KS DAEWOOELECCOMPONENTS 11 88%
078000.KS TELCOWARE 2 99%
023800.KS Inzi 11 80%
024720.KS KOREAKOLMAR 9 72%
001820.KS SamwhaCapacitor 18 74%
074610.KS EN3 1 61%
008770.KS HtlShilla 9 59%
051900.KS LGH&H 9 35%
010600.KS YBROAD 3 47%
000700.KS HanjinShippingHoldings 15 78%
030790.KS TYSYSTEMS 3 100%
081000.KS ILJIN DIAMOND 9 83%
081200.KS Asia Pacific3 1 82%
041650.KS SANGSIN 4 67%
002030.KS Asia Cement 10 71%
139200.KS Hi Gold Ocean 2 16 33%
005490.KS POSCO 8 64%
010060.KS OCI 4 46%
128940.KS HanmiPharm 1 59%
007690.KS KukdoChem 1 42%
008930.KS Hanmi Holdings 1 46%
033780.KS KT&G 12 16%
134000.KS Turtleship No 7 2 16%
016800.KS Fursys 30 82%
029530.KS SINDOH 2 89%
083380.KS Dongbuka13 14 100%
008020.KS KyungnamEngy 2 94%
024110.KS IBK 2 70%
092440.KS KISHIN 2 42%
003450.KS HyundaiSecu 9 63%
004270.KS Namsung 10 72%
081190.KS AsiaPacific2 3 99%
003600.KS SK 14 38%
008720.KS Samyang Entech 8 54%
004920.KS SAMYUNG HOLDINGS 11 75%
080960.KS Dongbuka3 24 100%
114130.KS Turtleship5 11 100%
115390.KS L&L 12 45%
083590.KS AsiaPacificNo12 1 99%
083360.KS Dongbuka11 52 55%
085310.KS NK 1 93%
006350.KS JeonbukBk 3 86%
003060.KS Schnell Biopharmaceuticals 5 82%
003000.KS BukwangPharm 9 86%
010460.KS KorDevFin 24 0%
005620.KS DAESUNGGROUP 2 89%
009450.KS KYUNGDONGNAVIEN 7 71%
009380.KS ASIA PAPERTEC 2 84%
090540.KS KOCREF VIII 8 93%
006380.KS CAPRO 12 79%
027390.KS HanwhaTimeworld 9 83%
003410.KS SsangyongCement 11 77%
009970.KS YoungoneHoldings 6 33%
003230.KS SamyangFood 7 65%
093240.KS ELITE BASIC 18 60%
003350.KS HKCManufacture 4 78%
042670.KS DSINFRA 13 73%
123690.KS HANKOOKCOSMETICS 19 48%
000020.KS DongwhaPharm 4 97%
016450.KS HansaeYes24Holdings 2 46%
044820.KS COSMAX 6 70%
002790.KS AmoreG 17 10%
091000.KS KoreaPacific04 11 0%
090980.KS KoreaPacific02 11 0%
090970.KS KoreaPacific01 11 48%
011810.KS STX 65 47%
066570.KS LGELECTRONICS 3 48%
016420.KS NHIS 24 45%
033240.KS JahwaElec 1 47%
004970.KS Silla 8 43%
090430.KS AMOREPACIFIC 16 37%
083620.KS AsiaPacificNo15 4 66%
007340.KS DongahTire 1 81%
008000.KS WOONGJINCHEMICAL 5 48%
008900.KS TEC&CO 14 98%
003920.KS NamyangDairy 20 68%
002720.KS KukjePharm 2 98%
004310.KS Hyundai pharm 6 100%
009290.KS KwangdongPharm 1 86%
000520.KS SamilPharm 3 97%
002210.KS DongsungPharm 4 94%
012510.KS DuzonBizon 5 76%
025620.KS Shinwoo 7 82%
005870.KS HuneedTechnologies 8 37%
003830.KS DaehanSynthFibr 6 54%
001360.KS Samsung Pharmaceutical Ind 5 50%
013360.KS IlsungConst 11 99%
081210.KS Asia Pacific 4 9 54%
091090.KS SEWON CELLONTECH 1 85%
004430.KS SongwonInd 6 87%
002450.KS SamickMusInstr 7 92%
008250.KS EagonInd 9 80%
007630.KS GSI 4 72%
005010.KS HUSTEEL 9 66%
016610.KS DongbuSecu 13 55%
001680.KS Daesang 13 57%
006040.KS DongwonInd 13 68%
028050.KS Samsung Engineering 3 64%
003560.KS IHQ 2 69%
005690.KS Pharmicell 2 79%
005500.KS SamjinPharm 1 97%
019170.KS ShinpoongPharm 3 32%
011780.KS KumhoPetrochem 7 29%
004170.KS Shinsegae 7 84%
003070.KS KolonEng&Const 8 66%
001060.KS JWPHARMA 11 72%
105630.KS Hansae 13 33%
032830.KS SAMSUNG LIFE 15 35%
002390.KS HandokPharm 3 58%
020150.KS ILJIN MATERIALS 1 58%
019300.KS DongilPaprMfg 5 52%
017810.KS PMO Holdings 8 41%
077500.KS Uniquest 12 77%
029780.KS SAMSUNG CARD 13 60%
007460.KS KIC 1 66%
090370.KS AVISTA 11 42%
004200.KS KorDev 11 55%
079430.KS LIVART 17 56%
026870.KS DaehanCtyGas 18 80%
005380.KS HyundaiMtr 5 53%
000890.KS BohaeBrew 6 97%
012610.KS KyunginSynth 8 45%
134790.KS Teems 4 98%
004770.KS SunnyElec 5 94%
007210.KS Byuksan 8 90%
081660.KS FILA KOREA 4 100%
003470.KS TONGYANG SECURITIES 1 72%
030210.KS KTBSEC 7 59%
033180.KS Feelux 9 59%
005850.KS SLCORP 2 90%
002460.KS HwasungInd 4 94%
011170.KS HonamPetrochem 4 100%
049770.KS DongwonF&B 5 71%
017040.KS KwangmyungElecEng 6 83%
063160.KS CKDBio 2 81%
000220.KS YuyuPharma 2 97%
011280.KS TailimPkgInd 11 94%
021960.KS WOORIFINANCIAL 14 100%
079160.KS CJ CGV 5 99%
002810.KS SamyungTrdg 4 100%
002100.KS Kyungnong 6 100%
052690.KS KEPCO E&C 3 45%
005110.KS Hanchang 3 77%
015360.KS YESCO 1 81%
004080.KS Shinhung 4 74%
034590.KS INCHEON CITY GAS 5 58%
000910.KS Union 10 59%
000640.KS DongaPharm 1 56%
118000.KS WOORIDUL SCIENCES 1 81%
003220.KS Daewonpharm 1 79%
004980.KS SungshinCement 9 79%
004960.KS HanshinConst 10 73%
009420.KS HANALL BIOPHARMA 10 81%
003850.KS BoryungPharm 12 67%
007200.KS JINHEUNGMSB 50 0%
001390.KS KGC 3 66%
039490.KS KIWOOM 3 90%
014440.KS YoungboChem 1 33%
001630.KS CHongkundang 1 62%
000100.KS Yuhan 1 66%
016380.KS DONGBU STL 1 80%
071050.KS KIH 3 51%
024890.KS DaewonChem 8 64%
005610.KS SamlipGenFood 10 51%
093050.KS LG FASHION 10 73%
100840.KS S&T 11 2%
013520.KS HS R&A 11 78%
004690.KS Samchully 12 48%
006490.KS LOENK 2 71%
007570.KS IlyangPharm 1 63%
090990.KS KoreaPacific03 11 0%
086790.KS HANAFINANCIALGR 4 52%
004720.KS WOORIDUL PHARM 3 82%
000070.KS SAMYANGHOLDINGS 10 49%
069960.KS HYUNDAIDEPTST 20 22%
012750.KS S1 4 49%
002250.KS KeunwhaPharm 4 69%
069730.KS DSRWIRE 10 86%
030000.KS CheilWorldwide 7 79%
082250.KS AsiaPacificNo6 302 0%
082260.KS AsiaPacificNo7 308 0%
082240.KS AsiaPacificNo5 310 0%
011390.KS BusanInd 8 97%
006840.KS AKPetrochem 4 100%
009190.KS DaiyangMtl 9 84%
069260.KS Huchems 6 100%
006360.KS GS E&C 1 90%
004010.KS LOTTEMIDOPA 1 90%
120030.KS CHOSUN WELDING 2 86%
109070.KS KGP 16 92%
000680.KS LSNetworks 4 98%
003580.KS Dongwon 1 100%
015590.KS DaekyungMach&Eng 3 92%
006650.KS KPIC 2 97%
025860.KS NamhaeChem 2 99%
004890.KS DIC 6 98%
080030.KS Dongbuka2 13 23%
010770.KS PHHC 4 100%
004840.KS DongilRubBelt 5 44%
014530.KS KukdongOil&Chem 9 47%
010050.KS KIB 10 93%
002240.KS KISWire 8 100%
017800.KS HyundaiElev 3 86%
009160.KS SIMPAC 3 95%
107590.KS MSC 7 92%
088790.KS JINDO 14 76%
071950.KS KOAS 8 100%
090080.KS PHC 6 100%
128820.KS DAESUNGIND 5 100%
096760.KS JW HOLDINGS 4 88%
001780.KS DONGYANG GC 2 94%
017960.KS HankukCarbon 2 98%
047050.KS DWIC 10 78%
001440.KS TaihanElecWire 10 88%
003620.KS SsangyongMtr 5 92%
017940.KS E1 4 100%
000430.KS DaewonKangup 3 97%
001520.KS TONGYANG 3 65%
011330.KS UNI CHEM 3 96%
102260.KS Dongsung Holdings 5 74%
009810.KS KP 5 99%
073240.KS KUMHOTIRE 6 45%
034300.KS ShinsegaeE&C 6 93%
004360.KS SEBANG 8 22%
042660.KS DSME 10 33%
014910.KS SungmoonElec 11 89%
008490.KS SuheungCap 12 74%
009440.KS KC Green Holdings 13 75%
005320.KS Kukdong 8 100%
002760.KS Bolak 7 100%
126560.KS Hyundai HCN 7 100%
004870.KS AIINS 4 100%
009200.KS MOORIM PAPER 2 59%
007280.KS KOSCO 2 100%
032560.KS HwangKum S&T 1 92%
014820.KS DWS 1 100%
000180.KS SCEHoldings 1 85%
002310.KS AsiaPaprMfg 2 100%
009140.KS KyunginElec 3 97%
071320.KS KDHC 4 96%
005360.KS Monami 7 55%
001250.KS GS Global 7 92%
023590.KS DaouTech 8 78%
001720.KS ShinyoungSecu 9 4%
034220.KS LG Display 11 53%
000390.KS SamhwaPaint 14 70%
005180.KS Binggrae 5 72%
000230.KS IldongPharm 4 98%
014130.KS HanExpress 2 92%
051630.KS ChinYangChem 1 0%
002990.KS KumhoIndustrial 1 60%
000850.KS HMT 1 95%
010420.KS HANSOLPNS 1 98%
019180.KS THN 1 98%
013700.KS SamwhanCamus 1 100%
014830.KS UNID 1 94%
009460.KS HanchangPaper 3 87%
089470.KS HEP 7 72%
001210.KS KumhoElec 8 79%
009680.KS MT 9 97%
088980.KS MKIF 26 100%
001270.KS BookookSecu 14 100%
002000.KS HankukGlas 5 82%
004490.KS Global&YuasaBtry 2 100%
072130.KS UANGEL 10 22%
013580.KS KyeryongConst 3 97%
030610.KS KYOBOSECURITIES 2 70%
020560.KS Asiana Airlines 2 83%
027740.KS MANIKER 1 0%
009830.KS HanwhaChem 1 43%
000810.KS Samsung Fire & Marine Insurance 1 46%
079660.KS SJ HP 1 47%
047400.KS SSYMaterials 1 66%
044380.KS JOOYONTECH 1 81%
093230.KS SHELL-LINE 3 99%
001620.KS DongkookInd 5 68%
000270.KS KiaMtr 6 41%
010780.KS IS DONGSEO 8 44%
005190.KS DongsungChem 9 68%
031440.KS SF 9 80%
016880.KS WOONGJIN HOLDINGS 10 76%
034310.KS NICE 11 51%
119650.KS KC COTTRELL 11 80%
014280.KS KumkangInd 12 71%
001300.KS CheilInd 13 71%
007120.KS UNIMO C&C 16 60%
001550.KS Chobi 4 49%
028670.KS STX Pan Ocean 1 42%
033530.KS SEJONG 1 54%
083370.KS Dongbuka12 1 66%
016360.KS Samsung Securities 1 71%
036580.KS FARMSCO 1 85%
025750.KS HomeDeco 2 91%
008700.KS AnamElec 3 82%
011000.KS VGXI 3 82%
003030.KS SeAhStl 7 52%
037710.KS Gwangju Shinsegae 7 79%
053690.KS HanmiGlobal 8 25%
003720.KS SamyoungChem 8 35%
103590.KS ILJIN ELECTRIC 8 68%
001420.KS TaewonMulsan 8 80%
058850.KS KTcs 9 26%
012200.KS KeyangElecMach 9 28%
030720.KS DongwonFish 9 90%
006800.KS DaewooSecu 10 18%
006740.KS YoungpoongPaprMfg 10 76%
036460.KS Kogas 12 68%
094280.KS HYOSUNG ITX 12 73%
020000.KS Handsome 14 49%
026890.KS DPC 1 58%
001500.KS HMCIB 1 60%
003490.KS KAL 1 70%
007590.KS DongbangAgro 6 85%
001800.KS ORION 8 9%
012630.KS Hyundai Dvp Co 8 28%
055550.KS ShinhanGroup 8 36%
010960.KS SDC 9 42%
002380.KS KCC 9 57%
035420.KS NHN 11 35%
095720.KS WOONGJIN THINKBIG 11 53%
093370.KS FOOSUNG 11 65%
001120.KS LGInt 12 57%
008560.KS MERITZ SECU 12 60%
015860.KS ILJINHOLDINGS 12 77%
005940.KS WIS 13 55%
001200.KS EUGENEIS 14 67%
032640.KS LG Uplus 15 19%
034120.KS SBS 15 53%
003540.KS DaishinSecu 15 61%
003520.KS YungjinPharm 20 69%
009150.KS SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 1 37%
000040.KS S&TMOTORS 9 97%
084690.KS Daesang Holdings 11 45%
013000.KS Sewooglobal 1 50%
009270.KS Shinwon 11 100%
033920.KS Muhak 5 80%
002700.KS ShinilInd 1 76%
005560.KS JS Cable 1 98%
002780.KS ChinhungInt 2 83%
003570.KS S&TDynamics 5 67%
005300.KS LotteChilsung 5 82%
138930.KS BS Financial Group 5 82%
000050.KS Kyungbang 5 100%
003690.KS Korean Re 11 70%
011300.KS Seongan 8 85%
014990.KS In the F 9 23%
007610.KS SeondoElec 5 97%
004560.KS HYUNDAI BNG STEEL 9 76%
000400.KS LotteInsurance 1 78%
000990.KS Dongbu HiTek 21 95%
002200.KS KorExptPkgInd 17 92%
004250.KS NPC 2 70%
015350.KS PusanCtyGas 8 45%
010620.KS HyundaiMipoDock 9 26%
010820.KS FIRSTEC 9 39%
015540.KS Wealth Bridge 9 85%
005450.KS ShinhanEng&Const 20 54%
002880.KS DAYOU A-TECH 5 100%
011160.KS Doosanenc 4 92%
005090.KS SamkwangGlass 4 100%
002270.KS LotteSamkang 2 96%
010580.KS JICO 4 41%
010640.KS ChinYangPoly 5 0%
044450.KS KSS LINE 6 92%
004140.KS DongbangTrnspt&Log 9 73%
001020.KS PaperCorea 21 68%
012320.KS KyungDongCtyGas 8 50%
001560.KS CHEILGRINDING 2 64%
002550.KS LIG Insurance 1 77%
001140.KS KukboTrnspt 3 94%
000300.KS SALUM 18 100%
001340.KS PaikkwangInd 3 66%
010130.KS KorZinc 2 63%
011690.KS YUYANG D&U 2 84%
009540.KS HHI 9 41%
004830.KS Duksung 11 80%
005830.KS DongbuIns 8 55%
078930.KS GS 9 34%
018670.KS SKGas 10 19%
003530.KS HanwhaSecu 10 73%
006260.KS LS 2 36%
006220.KS BkCheju 8 13%
012800.KS DAECHANG 8 85%
100220.KS VISANG 9 51%
009410.KS TAEYOUNG E&C 9 53%
001510.KS SKSecu 12 54%
000880.KS Hanwha 13 44%
011230.KS SamwhaElec 13 63%
000500.KS GAONCABLE 3 99%
064960.KS S&T DAEWOO 7 77%
080970.KS Dongbuka4 2 60%
023350.KS KECC 1 78%
108890.KS Turtleship04 9 28%
012280.KS YeonghwaMtl 20 89%
002840.KS MiwonComcl 13 81%
010660.KS HWACHEON 7 0%
031820.KS Comtec 7 80%
003610.KS Pangrim 1 57%
036530.KS S&T Holdings 7 74%
009280.KS DAHAAM e-TEC 2 36%
005390.KS ShinsungTongsang 2 51%
011500.KS HANNONG 5 75%
051600.KS KEPCO KPS 9 18%
014350.KS ShinilEng 3 0%
026940.KS Bookook Steel 3 52%
015020.KS e-STARCO 4 66%
033660.KS AJU CAPITAL 5 60%
018880.KS HallaClimCntrl 7 42%
084680.KS E-WORLD 8 41%
011760.KS HyundaiCorp 9 73%
006980.KS WoosungFeed 10 18%
017370.KS WooshinSystems 11 23%
072710.KS NongshimHoldings 8 47%
001450.KS Hyundai M&F INS 8 49%
014580.KS BaekkwangMinPdt 9 43%
001040.KS CJ 12 28%
007700.KS F&F 14 48%
103130.KS WoongjinEnergy 15 57%
010120.KS LSINDUSTRIALSYSTEMS 1 1%
051910.KS LGCHEM 1 29%
096770.KS SK Innovation 1 52%
003080.KS SungboChem 2 55%
011790.KS SKC 9 35%
001740.KS SKNetworks 10 38%
120110.KS KOLON IND 2 34%
007310.KS Ottogi 12 36%
005430.KS KorApoSvc 12 46%
053000.KS WooriFinance 20 33%
008730.KS YoulchonChem 26 52%
101990.KS PAVCO 31 0%
036570.KS NCsoft 1 20%
012330.KS Mobis 7 9%
093400.KS Korea Pacific 05 10 0%
004370.KS Nongshim 10 23%
004130.KS DAEDUCKGDS 12 40%
009240.KS Hanssem 13 11%
117930.KS HJS 33 0%
093410.KS Korea Pacific 06 45 0%
025850.KS KPXFINECHEMICAL 13 2%
099210.KS Korea Pacific 07 10 0%
097950.KS CJ CheilJedang 12 1%
017390.KS SeoulCtyGas 9 32%
004710.KS HansolTechnics 2 19%
114140.KS Turtleship6 6 81%
021820.KS SewonPrecsnInd 11 1%
029460.KS KCTech 5 96%
014680.KS Hanchem 16 100%
000660.KS HynixSemi 6 44%
000320.KS NorooHoldings 5 33%
000650.KS ChunilExp 8 0%
002070.KS NAMYEUNG 7 16%
004740.KS BorneoIntFurn 8 0%
011800.KS BaemyungMtl 26 0%
067830.KS SAVEZONE 1 42%
003160.KS DI 5 61%
111770.KS Youngone Corp 8 17%
005900.KS DONGYAVG ENG CONST 54 0%
005070.KS CosmoAM&T 15 42%
023960.KS SC ENGINEERING 23 3%
068290.KS SAMSUNG PUBLISHING 25 56%
006400.KS SAMSUNG SDI COLTD 2 6%
001310.KS PoonglimInd 12 0%
025610.KS KOREAMSB 10 0%
006120.KS SKChem 7 14%
021240.KS WJCOWAY 1 0%
035250.KS Kangwonland 9 0%
004700.KS ChokwangLeat 1 45%
000830.KS Samsung C&T Corporation 14 23%
005930.KS Samsung Electronics 3 9%
002600.KS CHOHEUNG 4 5%
001380.KS SG CHOONGNAM SPINNING 10 38%
003200.KS IlshinSpng 17 87%
010140.KS Samsung Heavy Industries 1 14%
003940.KS SamyangGenex 26 100%
011420.KS IB Sports 4 35%
003650.KS MichangOil 7 2%
104110.KS SHINSUNG ENG 17 69%
010950.KS S-Oil 1 81%
003460.KS YuhwaSecu 8 0%
006390.KS HyundaiCement 8 67%
012600.KS CHUNGHO 10 43%
102460.KS REYON 21 71%
007980.KS PAN-PACIFIC 10 87%
000970.KS KorCastIronPipe 6 97%
000800.KS KeangnamEnt 6 0%
001790.KS TS 11 7%
001430.KS SBC 12 61%
082740.KS Doosan Engine 1 34%
011090.KS Enex 10 79%
011700.KS HanshinMach 11 60%
121550.KS KOCREF15CRREIT 60 0%
000150.KS DOOSAN 5 65%
007800.KS SMSB 5 3%
002530.KS ByucksanEng&Const 43 0%
000080.KS HITEJINRO 2 34%
010520.KS HHYSCO 12 34%
001290.KS GOLDENBRIDGEINV&SEC 1 83%
015110.KS JoongangConst 2 50%
006440.KS Hanil E&C 61 0%
000670.KS Youngpoong 4 10%
007810.KS KorCirc 2 7%
035000.KS G±R 7 6%
000470.KS GREEN INSURANCE 2 10%
016570.KS PacPharm 8 19%
025000.KS KPXCHEMICAL 1 99%
000540.KS HeungkukF&MIns 1 68%
000240.KS HankookTire 2 69%
032350.KS LOTTE TOUR 2 94%
010040.KS Krc 2 96%
105840.KS WOOJIN 7 65%
092230.KS KPXHOLDINGS 8 74%
002150.KS DOHWA ENGINEERING 20 39%
025540.KS KorElecTerm 5 41%
024900.KS DuckYangInd 9 81%
001750.KS HanyangSecu 10 84%
005680.KS SamyoungElec 11 45%
000370.KS Hanwha General Ins 1 72%
002320.KS HanjinTrnspt 7 18%
092220.KS KEC 19 39%
004450.KS SamhwaCrown&Closure 1 77%
004990.KS LotteConf 2 75%
006340.KS DaewonCbl 7 64%
020760.KS ILJINDISPLAY 9 41%
013570.KS DongyangMecha 11 5%
103140.KS POONGSAN 1 2%
001940.KS KISCO Holdings 9 14%
015230.KS DaechangForging 1 21%
104700.KS KISCO 7 17%
090350.KS NOROOPAINT 9 47%
084670.KS DONGYANGEXPBUS 1 0%
001260.KS NamkwangEng&Const 5 79%
011070.KS LG Innotek 1 2%
004410.KS SeoulFoodInd 8 89%
084870.KS THE BASIC HOUSE 11 36%
005880.KS KorLine 2 69%
006570.KS DaelimTrdg 5 13%
077970.KS STXEngine 8 83%
058730.KS Dong A S-tech 9 74%
024070.KS WISCOM 7 67%
104120.KS SHINSUNG FA 1 71%
003960.KS SJDR 1 46%
097230.KS HANJIN HVY IND 1 48%
086280.KS HYUNDAIGLOVIS 5 58%
006890.KS TAEKYUNGCHEMICAL 8 58%
005960.KS Dongbu Corporation 9 22%
007540.KS SEMPIO FOODS 11 32%
101140.KS ARTIS 10 55%
005950.KS IsuChem 4 86%
004910.KS ChokwangPaint 9 43%
003480.KS HHICHoldings 2 47%
002420.KS Century 6 31%
005810.KS POONGSAN HOLDINGS 12 55%
009310.KS Charm Engineering 9 72%
047040.KS DWEC 1 1%
000480.KS ChosunRefrctr 2 45%
000360.KS SamwhanCorp 1 10%
051310.KS SUNG JIN GEOTEC 61 0%
037620.KS MIRAEASSETSEC 23 39%
068870.KS LGLS 9 60%
122900.KS iMarketKorea 1 49%
024090.KS DCM 5 25%
007160.KS SajoInd 12 85%
028100.KS Dong Ah E&C 13 62%
001130.KS DaehanFlrMill 19 76%
018470.KS CHOILALUMINUM 1 84%
001080.KS ManhoRope&Wire 4 99%
004090.KS KorPetro 5 74%
075180.KS SAC 3 66%
071090.KS HISTEEL 3 37%
010100.KS KorFlange 6 38%
134380.KS MCC 3 65%
006090.KS OYANG 8 44%
002410.KS PumyangConst 10 79%
005720.KS NEXEN 11 20%
023530.KS LOTTE SHOPPING 5 28%
000120.KS KorExp 7 28%
008970.KS DongyangStlPipe 8 21%
001530.KS Dongil 12 39%
005440.KS HYUNDAIGREENFOOD 12 59%
007660.KS ISUPETASYS 1 45%
088350.KS Korealife 5 16%
000760.KS RifaInd 6 25%
084010.KS Daehan Steel 9 23%
006200.KS KECHOLDINGS 10 49%
136490.KS SUNJIN 11 18%
007110.KS IlshinStone 12 53%
004020.KS HYUNDAI STEEL 15 7%
030200.KS KT 16 0%
000210.KS DaelimInd 1 0%
011930.KS SHINSUNG SE 1 3%
057050.KS HYUNDAIHOMESHOP 10 30%
011210.KS HYUNDAI WIA 1 0%
008060.KS DaeduckElec 5 48%
060980.KS MANDO 7 2%
011200.KS HyundaiMercMar 2 3%
000860.KS KunsulChem 3 51%
023150.KS MHETHANOL 9 33%
092200.KS DIC 7 76%
123700.KS SJM 8 25%
004100.KS TaeyangMtl 11 77%
037270.KS PhoenixComm 5 92%
008420.KS MoonbaeStl 8 66%
008350.KS NamsunAlum 9 20%
001470.KS SambuConst 24 0%
049800.KS WOOJIN SELEX 1 23%
001230.KS DongkukStlMill 8 60%
000140.KS HITEHOLDINGS 8 77%
014790.KS HallaEng&Const 9 16%
035150.KS Baiksan 11 20%
001880.KS SamhoInt 1 14%
100250.KS Chinyang Holdings 12 0%
004800.KS Hyosung 1 0%
108670.KS LG HAUSYS 9 13%
002220.KS HanilIron&Stl 13 38%
003120.KS IlsungPharm 7 49%
002020.KS KOLON CORP 1 13%
008260.KS NI STEEL 4 35%
058430.KS POSCO C&C 8 57%
006110.KS SamaAlum 4 27%
002360.KS SH ENERCHEM 9 54%
002350.KS NEXENTIRE 9 57%
020120.KS Incube 3 97%
006660.KS Samsung Climate Control Co Ltd 17 95%
004150.KS HansolPapr 2 66%
002710.KS TCC STEEL 5 99%
002170.KS SamyangTongsang 9 55%
003010.KS HaeinCorp 1 48%
005820.KS Wonlim 5 65%
007860.KS Hanilewha 8 21%
069460.KS DAEHOAL 2 25%
012400.KS Hermesholdings 6 0%
002820.KS Sunchang 8 35%
016560.KS SEOULSB 13 0%
002920.KS YoosungEnt 3 8%
008110.KS DAIDONG 7 0%
003280.KS HeungaShipping 10 76%
014160.KS DaeyoungPkg 6 100%
025530.KS SJMH 1 31%
014300.KS SJHOLDINGS 26 0%
012450.KS Samsung Techwin 10 1%
002620.KS JeilPharm 10 9%
117580.KS DAESUNGENERGY 10 34%
003190.KS RNL BIO 37 0%
138440.KS eCoreaReit 2 73%
009770.KS SAMJUNGPULP 6 62%
004060.KS SGCORPORATION 11 9%
005750.KS DAELIM B&Co 13 48%
011150.KS CJSEAFOOD 14 15%
067250.KS STX O&S 33 5%
000590.KS CSHOLDINGS 11 0%
015760.KS KEPCO 6 0%
004940.KS KorExBk 18 17%
016710.KS DAESUNG HOLDINGS 8 46%
012410.KS GLOSTECH 46 0%
007480.KS DaihanEunpakgy 17 1%
071970.KS STX Metal 7 82%
102280.KS SBW 6 84%
027970.KS seha 9 87%
002300.KS HankukPaprMfg 8 20%
002870.KS ShinpoongPaprMfg 3 84%
003640.KS UNIONSTEEL 5 25%
001070.KS TaihanTextl 3 0%
008080.KS SamyangOptics 67 0%
008500.KS IljeongInd 6 27%
018500.KS DONGWON METAL 11 0%
000420.KS RocketElec 76 0%
005800.KS ShinyoungWacoal 3 83%
005740.KS CrownConf 2 74%
006060.KS HSInd 1 34%
025560.KS Mirae 5 0%
002140.KS KorInd 6 89%
012690.KS Monalisa 10 32%
007190.KS Artone Paper 8 23%
005030.KS PusanCstIron 5 81%
025820.KS LeekuInd 1 82%
092630.KS Badaro3 1 40%
006370.KS DaeguDptStr 9 35%
002900.KS TongyangMoolsan 1 95%
001770.KS ShinhwaSilup 1 70%
016090.KS Daehyun 8 30%
008600.KS WillBes 8 44%
082640.KS TONG YANG LIFE INS 6 43%
008870.KS Kumbi 9 69%
034020.KS DHICO 9 29%
002960.KS HankookShellOil 5 37%
003780.KS Chinyang Industry 5 95%
017550.KS SoosanHvyInd 2 30%
023450.KS DONGNAMCHEMICAL 22 46%
015260.KS A&P 8 57%
001570.KS Kumyang 1 80%
023810.KS INFAC 4 66%
010690.KS Hwashin 9 33%
101790.KS KR2 Delp REIT 28 1%
119250.KS GOLDENNARAEREITS 9 0%
005980.KS SungjeeConst 19 47%
009070.KS KCTC 10 18%
004540.KS KleanNara 9 78%
021050.KS Seowon 10 29%
012170.KS Keystone Global 9 40%
002630.KS OBI 2 64%
025890.KS HankookSteel 6 45%
130660.KS KEPID 10 0%
008540.KS KBPRODUCE 276 0%
011720.KS Hyundai P&C 72 0%
064420.KS KPChemicalCorp 5 59%
003680.KS HansungEnt 7 16%
008040.KS DONGAONE 9 1%
019490.KS Hitron 5 99%
001460.KS BYC 9 31%
004550.KS DaewooMtrSales 17 0%
033250.KS CHASYS 8 45%
000950.KS Chonbang 11 8%
009180.KS HansolCSN 7 70%
110570.KS NEXOLON 0 %
023000.KS SAMWONSTEEL 0 %
145990.KS SYC 0 %
0 %
140890.KS TRUS Y 7 REIT 0 %
019440.KS SeAH SPECIAL STEEL 0 %
140910.KS KWANG HEE REIT 0 %
012160.KS YOUNG HEUNG I&S 0 %
078520.KS ABLE C&C 0 %
039130.KS HANATOUR SERVICE 0 %
031430.KS SHINSEGAE INTERNATIONAL 0 %
129260.KS INTERGIS 0 %
069640.KS MKTREND 0 %
007070.KS GS Retail 0 %
139130.KS DGB Financial Group 0 %
022520.KS KOLONINET 0 %
138490.KS KOLON PLASTICS 0 %
071840.KS Himart 0 %
053210.KS KT Skylife 0 %
047810.KS KOREA AEROSPACE 0 %
139480.KS emart 0 %