Skip to main content
Daily Trend Bullish
058730.KS Dong A S-tech 4 39%
005930.KS Samsung Electronics 15 83%
080980.KS Dongbuka5 311 0%
081930.KS ASIAPACIFICNO8 9 6%
030210.KS KTBSEC 3 69%
001790.KS TS 3 34%
013580.KS KyeryongConst 6 81%
086790.KS HANAFINANCIALGR 5 43%
016590.KS ShindaeyangPapr 8 67%
000150.KS DOOSAN 7 100%
055550.KS ShinhanGroup 6 70%
105560.KS KBFinancialGroup 6 48%
122290.KS TY Value SPAC 4 99%
083390.KS Dongbuka14 1 64%
000660.KS HynixSemi 26 81%
083350.KS Dongbuka10 2 84%
077970.KS STXEngine 2 81%
122750.KS WOORISPAC1 1 91%
083600.KS AsiaPacificNo13 2 95%
083610.KS AsiaPacificNo14 23 90%
005940.KS WIS 8 71%
017670.KS SKTelecom 4 47%
083580.KS AsiaPacificNo11 1 99%
081940.KS AsiaPacificNo9 9 26%
121910.KS DWS SPAC 2 95%
007700.KS F&F 3 100%
008060.KS DaeduckElec 3 99%
000480.KS ChosunRefrctr 3 70%
000880.KS Hanwha 4 37%
083420.KS KPX GREEN CHEMICAL 4 100%
001720.KS ShinyoungSecu 12 31%
088350.KS Korealife 4 6%
015350.KS PusanCtyGas 18 4%
002000.KS HankukGlas 1 62%
080180.KS Asia Pacific1 5 100%
092230.KS KPXHOLDINGS 1 100%
013570.KS DongyangMecha 2 94%
001390.KS KGC 2 98%
011790.KS SKC 11 100%
003240.KS TaekwangInd 2 96%
000490.KS Daedong 6 60%
CBK.DE Commerzbank AG 1 77%
000540.KS HeungkukF&MIns 1 65%
028670.KS STX Pan Ocean 5 5%
010950.KS S-Oil 5 67%
001430.KS SBC 13 74%
000060.KS Meritz Insurance 7 91%
006260.KS LS 4 74%
071320.KS KDHC 7 67%
093050.KS LG FASHION 1 41%
034730.KS SK C&C 7 66%
081200.KS Asia Pacific3 1 82%
009150.KS SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 1 76%
035000.KS G±R 5 93%
042700.KS HANMISemi 1 93%
139200.KS Hi Gold Ocean 2 16 33%
011070.KS LG Innotek 2 62%
058650.KS SAH 18 41%
084010.KS Daehan Steel 12 41%
008560.KS MERITZ SECU 3 57%
134000.KS Turtleship No 7 2 16%
017370.KS WooshinSystems 9 100%
001750.KS HanyangSecu 8 100%
051910.KS LGCHEM 3 98%
033270.KS KUP 7 26%
020760.KS ILJINDISPLAY 6 91%
009470.KS SamwhaElec 1 99%
006400.KS SAMSUNG SDI COLTD 8 100%
005680.KS SamyoungElec 9 96%
004130.KS DAEDUCKGDS 8 99%
011420.KS IB Sports 3 96%
008020.KS KyungnamEngy 2 94%
083570.KS AsiaPacificNo10 2 89%
000850.KS HMT 10 73%
053690.KS HanmiGlobal 2 69%
006800.KS DaewooSecu 8 69%
071050.KS KIH 9 62%
003530.KS HanwhaSecu 6 66%
016610.KS DongbuSecu 3 57%
036530.KS S&T Holdings 5 46%
003450.KS HyundaiSecu 9 63%
003550.KS LG Corp 1 99%
017180.KS Myungmoon Pharm 3 63%
003300.KS HanilCement 2 96%
015890.KS TaekyungInd 15 47%
005420.KS COSMOCHEM 1 100%
081190.KS AsiaPacific2 3 99%
010120.KS LSINDUSTRIALSYSTEMS 1 95%
111770.KS Youngone Corp 4 82%
138040.KS Meritz Financial 2 67%
003090.KS Daewoong 2 67%
007310.KS Ottogi 2 71%
003600.KS SK 14 38%
004000.KS Samsung Fine Chemicals 20 73%
008720.KS Samyang Entech 8 54%
035510.KS SHINSEGAE I&C 4 77%
064960.KS S&T DAEWOO 1 63%
047040.KS DWEC 3 40%
016360.KS Samsung Securities 7 46%
011700.KS HanshinMach 5 77%
009410.KS TAEYOUNG E&C 3 100%
006280.KS GC Corp 3 100%
083590.KS AsiaPacificNo12 2 88%
017900.KS AUK 2 98%
016580.KS WhaninPharm 1 97%
069620.KS DAEWOONG PHARM 5 71%
004410.KS SeoulFoodInd 2 80%
080960.KS Dongbuka3 24 100%
020150.KS ILJIN MATERIALS 2 96%
009680.KS MT 6 100%
001270.KS BookookSecu 3 79%
097230.KS HANJIN HVY IND 2 57%
114090.KS GKL 1 63%
094280.KS HYOSUNG ITX 6 57%
057050.KS HYUNDAIHOMESHOP 6 63%
114130.KS Turtleship5 11 100%
026890.KS DPC 1 68%
003480.KS HHICHoldings 2 49%
002100.KS Kyungnong 7 88%
003690.KS Korean Re 4 37%
010620.KS HyundaiMipoDock 4 66%
101060.KS SBS Media Holdings 2 60%
009580.KS Moorim P&P 1 62%
104700.KS KISCO 18 29%
007110.KS IlshinStone 10 55%
025000.KS KPXCHEMICAL 2 93%
083360.KS Dongbuka11 52 55%
023800.KS Inzi 7 100%
078000.KS TELCOWARE 4 53%
001820.KS SamwhaCapacitor 3 99%
082740.KS Doosan Engine 3 100%
103130.KS WoongjinEnergy 1 97%
024720.KS KOREAKOLMAR 5 97%
134790.KS Teems 6 76%
009320.KS DAEWOOELECCOMPONENTS 1 98%
006350.KS JeonbukBk 3 86%
019680.KS DAEKYO 5 51%
002150.KS DOHWA ENGINEERING 8 0%
008770.KS HtlShilla 1 74%
001940.KS KISCO Holdings 11 42%
000400.KS LotteInsurance 12 40%
001450.KS Hyundai M&F INS 5 62%
051900.KS LGH&H 4 66%
006840.KS AKPetrochem 1 78%
003200.KS IlshinSpng 5 54%
014830.KS UNID 3 59%
024070.KS WISCOM 6 65%
006340.KS DaewonCbl 1 78%
002320.KS HanjinTrnspt 2 65%
010460.KS KorDevFin 24 0%
004490.KS Global&YuasaBtry 1 71%
074610.KS EN3 10 68%
004200.KS KorDev 12 31%
005300.KS LotteChilsung 4 50%
007540.KS SEMPIO FOODS 1 0%
001260.KS NamkwangEng&Const 6 38%
005070.KS CosmoAM&T 4 96%
005620.KS DAESUNGGROUP 2 89%
009830.KS HanwhaChem 1 100%
081000.KS ILJIN DIAMOND 2 99%
009380.KS ASIA PAPERTEC 2 84%
090540.KS KOCREF VIII 8 93%
018880.KS HallaClimCntrl 7 100%
010060.KS OCI 5 100%
000080.KS HITEJINRO 1 91%
000220.KS YuyuPharma 2 90%
004370.KS Nongshim 4 90%
041650.KS SANGSIN 2 68%
093370.KS FOOSUNG 2 93%
029460.KS KCTech 2 94%
002030.KS Asia Cement 5 73%
030790.KS TYSYSTEMS 5 95%
128940.KS HanmiPharm 2 98%
004990.KS LotteConf 2 92%
003960.KS SJDR 3 74%
072710.KS NongshimHoldings 10 90%
000700.KS HanjinShippingHoldings 1 47%
005490.KS POSCO 10 44%
007690.KS KukdoChem 5 86%
008970.KS DongyangStlPipe 13 33%
020000.KS Handsome 4 43%
005830.KS DongbuIns 2 51%
011810.KS STX 65 47%
034120.KS SBS 3 42%
044450.KS KSS LINE 23 37%
016420.KS NHIS 24 45%
000810.KS Samsung Fire & Marine Insurance 3 23%
005440.KS HYUNDAIGREENFOOD 3 44%
003560.KS IHQ 4 90%
004450.KS SamhwaCrown&Closure 6 98%
002380.KS KCC 3 48%
010660.KS HWACHEON 2 23%
008730.KS YoulchonChem 2 39%
000970.KS KorCastIronPipe 4 47%
033660.KS AJU CAPITAL 4 69%
000370.KS Hanwha General Ins 21 12%
008930.KS Hanmi Holdings 2 75%
005960.KS Dongbu Corporation 1 32%
006890.KS TAEKYUNGCHEMICAL 9 47%
000650.KS ChunilExp 18 100%
084670.KS DONGYANGEXPBUS 6 20%
104110.KS SHINSUNG ENG 16 69%
006570.KS DaelimTrdg 6 10%
016800.KS Fursys 1 67%
083620.KS AsiaPacificNo15 4 66%
008900.KS TEC&CO 14 98%
029530.KS SINDOH 5 100%
105840.KS WOOJIN 4 71%
000240.KS HankookTire 9 71%
023960.KS SC ENGINEERING 5 9%
081210.KS Asia Pacific 4 9 54%
011930.KS SHINSUNG SE 1 87%
005430.KS KorApoSvc 3 83%
092440.KS KISHIN 4 59%
083380.KS Dongbuka13 8 10%
091000.KS KoreaPacific04 10 0%
090980.KS KoreaPacific02 10 0%
090990.KS KoreaPacific03 10 0%
090970.KS KoreaPacific01 10 49%
001130.KS DaehanFlrMill 12 21%
084870.KS THE BASIC HOUSE 20 71%
024110.KS IBK 6 62%
000670.KS Youngpoong 1 53%
019300.KS DongilPaprMfg 5 52%
101140.KS ARTIS 8 40%
075180.KS SAC 4 84%
003570.KS S&TDynamics 13 31%
009310.KS Charm Engineering 19 75%
000210.KS DaelimInd 2 43%
126560.KS Hyundai HCN 2 84%
026870.KS DaehanCtyGas 18 80%
102260.KS Dongsung Holdings 2 48%
010130.KS KorZinc 4 64%
006390.KS HyundaiCement 3 83%
096770.KS SK Innovation 4 82%
024900.KS DuckYangInd 5 98%
021960.KS WOORIFINANCIAL 14 100%
015860.KS ILJINHOLDINGS 2 99%
004270.KS Namsung 1 85%
000680.KS LSNetworks 1 73%
090350.KS NOROOPAINT 11 64%
000390.KS SamhwaPaint 12 66%
010600.KS YBROAD 25 68%
007200.KS JINHEUNGMSB 50 0%
004910.KS ChokwangPaint 5 76%
002200.KS KorExptPkgInd 13 18%
128820.KS DAESUNGIND 6 93%
082250.KS AsiaPacificNo6 302 0%
082260.KS AsiaPacificNo7 308 0%
082240.KS AsiaPacificNo5 310 0%
004010.KS LOTTEMIDOPA 1 90%
080030.KS Dongbuka2 13 23%
032560.KS HwangKum S&T 3 96%
000320.KS NorooHoldings 9 71%
067830.KS SAVEZONE 6 92%
036570.KS NCsoft 2 99%
003460.KS YuhwaSecu 1 99%
102460.KS REYON 4 56%
011690.KS YUYANG D&U 8 95%
006200.KS KECHOLDINGS 9 94%
088980.KS MKIF 26 100%
115390.KS L&L 1 100%
001380.KS SG CHOONGNAM SPINNING 2 74%
031820.KS Comtec 4 91%
007660.KS ISUPETASYS 12 69%
001300.KS CheilInd 13 71%
010040.KS Krc 17 78%
011170.KS HonamPetrochem 5 55%
005950.KS IsuChem 11 66%
007280.KS KOSCO 10 99%
004920.KS SAMYUNG HOLDINGS 6 88%
030720.KS DongwonFish 5 13%
003650.KS MichangOil 6 32%
000760.KS RifaInd 2 80%
005560.KS JS Cable 1 98%
014680.KS Hanchem 1 99%
011760.KS HyundaiCorp 1 78%
025540.KS KorElecTerm 10 100%
001140.KS KukboTrnspt 9 95%
120110.KS KOLON IND 1 99%
003060.KS Schnell Biopharmaceuticals 8 100%
085310.KS NK 22 100%
090080.KS PHC 12 100%
002550.KS LIG Insurance 1 77%
014910.KS SungmoonElec 6 100%
004140.KS DongbangTrnspt&Log 2 91%
103590.KS ILJIN ELECTRIC 3 98%
047400.KS SSYMaterials 8 57%
003000.KS BukwangPharm 8 100%
002420.KS Century 7 100%
004970.KS Silla 1 92%
014440.KS YoungboChem 8 52%
006650.KS KPIC 4 65%
025820.KS LeekuInd 8 64%
015230.KS DaechangForging 16 68%
007810.KS KorCirc 7 100%
066570.KS LGELECTRONICS 1 99%
005250.KS GCH Corp 1 99%
011230.KS SamwhaElec 1 100%
005390.KS ShinsungTongsang 3 100%
004540.KS KleanNara 3 89%
005810.KS POONGSAN HOLDINGS 5 82%
010770.KS PHHC 4 79%
021240.KS WJCOWAY 4 83%
005880.KS KorLine 6 88%
032350.KS LOTTE TOUR 6 81%
005750.KS DAELIM B&Co 6 82%
004080.KS Shinhung 6 86%
025530.KS SJMH 6 98%
078930.KS GS 1 81%
001680.KS Daesang 1 81%
033780.KS KT&G 6 81%
003470.KS TONGYANG SECURITIES 6 92%
013520.KS HS R&A 2 80%
005720.KS NEXEN 1 71%
010780.KS IS DONGSEO 1 83%
017390.KS SeoulCtyGas 11 85%
001620.KS DongkookInd 18 79%
004380.KS SAMICKTHK 7 100%
028050.KS Samsung Engineering 2 94%
001630.KS CHongkundang 1 96%
002220.KS HanilIron&Stl 6 81%
103140.KS POONGSAN 2 80%
012510.KS DuzonBizon 2 84%
021820.KS SewonPrecsnInd 2 88%
005030.KS PusanCstIron 5 78%
000180.KS SCEHoldings 9 81%
008600.KS WillBes 13 76%
101990.KS PAVCO 19 23%
071970.KS STX Metal 6 95%
117930.KS HJS 23 0%
088790.KS JINDO 8 96%
080970.KS Dongbuka4 2 60%
108890.KS Turtleship04 9 28%
011330.KS UNI CHEM 2 70%
011200.KS HyundaiMercMar 9 66%
092220.KS KEC 11 76%
016880.KS WOONGJIN HOLDINGS 3 95%
002410.KS PumyangConst 13 96%
002250.KS KeunwhaPharm 11 89%
018470.KS CHOILALUMINUM 6 61%
001040.KS CJ 8 53%
000100.KS Yuhan 5 46%
034220.KS LG Display 2 31%
004090.KS KorPetro 2 99%
034590.KS INCHEON CITY GAS 4 45%
009280.KS DAHAAM e-TEC 2 36%
025860.KS NamhaeChem 1 43%
105630.KS Hansae 2 58%
004560.KS HYUNDAI BNG STEEL 1 97%
109070.KS KGP 2 74%
138440.KS eCoreaReit 1 89%
014350.KS ShinilEng 3 0%
010050.KS KIB 3 3%
011210.KS HYUNDAI WIA 3 22%
004430.KS SongwonInd 3 71%
136490.KS SUNJIN 1 0%
002810.KS SamyungTrdg 9 41%
071090.KS HISTEEL 13 7%
000890.KS BohaeBrew 18 44%
121550.KS KOCREF15CRREIT 26 0%
000860.KS KunsulChem 6 17%
086280.KS HYUNDAIGLOVIS 1 41%
009460.KS HanchangPaper 1 4%
060980.KS MANDO 1 51%
016450.KS HansaeYes24Holdings 3 49%
028100.KS Dong Ah E&C 3 70%
005850.KS SLCORP 17 39%
007340.KS DongahTire 27 36%
001080.KS ManhoRope&Wire 37 44%
138930.KS BS Financial Group 6 55%
023590.KS DaouTech 2 43%
010960.KS SDC 1 45%
002390.KS HandokPharm 3 73%
000050.KS Kyungbang 4 33%
030200.KS KT 5 0%
012800.KS DAECHANG 11 48%
053000.KS WooriFinance 20 33%
004020.KS HYUNDAI STEEL 1 12%
093400.KS Korea Pacific 05 10 0%
007980.KS PAN-PACIFIC 12 47%
093410.KS Korea Pacific 06 45 0%
000500.KS GAONCABLE 8 44%
030610.KS KYOBOSECURITIES 6 34%
003540.KS DaishinSecu 5 62%
001200.KS EUGENEIS 3 56%
006220.KS BkCheju 1 56%
025850.KS KPXFINECHEMICAL 13 2%
018670.KS SKGas 1 33%
001530.KS Dongil 1 74%
009970.KS YoungoneHoldings 4 18%
099210.KS Korea Pacific 07 10 0%
001500.KS HMCIB 2 29%
010100.KS KorFlange 1 0%
020560.KS Asiana Airlines 1 0%
002310.KS AsiaPaprMfg 2 66%
081660.KS FILA KOREA 6 52%
017940.KS E1 11 42%
004690.KS Samchully 12 36%
007160.KS SajoInd 14 54%
024090.KS DCM 7 37%
003490.KS KAL 7 50%
023530.KS LOTTE SHOPPING 4 40%
036460.KS Kogas 3 36%
004870.KS AIINS 2 56%
015360.KS YESCO 5 0%
006090.KS OYANG 5 22%
096760.KS JW HOLDINGS 13 71%
000120.KS KorExp 6 32%
134380.KS MCC 11 47%
122900.KS iMarketKorea 13 12%
009270.KS Shinwon 5 67%
014530.KS KukdongOil&Chem 15 0%
114140.KS Turtleship6 6 81%
042660.KS DSME 123 0%
002020.KS KOLON CORP 2 36%
037270.KS PhoenixComm 5 63%
003120.KS IlsungPharm 10 98%
002270.KS LotteSamkang 5 68%
003410.KS SsangyongCement 2 86%
001470.KS SambuConst 2 0%
100250.KS Chinyang Holdings 4 23%
024890.KS DaewonChem 3 69%
012750.KS S1 2 39%
035250.KS Kangwonland 2 57%
002790.KS AmoreG 1 33%
077500.KS Uniquest 1 88%
002070.KS NAMYEUNG 8 47%
004740.KS BorneoIntFurn 8 0%
036580.KS FARMSCO 8 33%
011800.KS BaemyungMtl 26 0%
000140.KS HITEHOLDINGS 14 65%
005900.KS DONGYAVG ENG CONST 54 0%
092200.KS DIC 7 100%
012330.KS Mobis 1 20%
030000.KS CheilWorldwide 3 79%
009810.KS KP 1 70%
001800.KS ORION 6 0%
001310.KS PoonglimInd 12 0%
000070.KS SAMYANGHOLDINGS 14 0%
049770.KS DongwonF&B 14 23%
035150.KS Baiksan 9 20%
097950.KS CJ CheilJedang 3 42%
004800.KS Hyosung 7 27%
004980.KS SungshinCement 11 47%
014790.KS HallaEng&Const 16 45%
004170.KS Shinsegae 4 8%
006360.KS GS E&C 2 23%
032830.KS SAMSUNG LIFE 1 43%
049800.KS WOOJIN SELEX 3 0%
001880.KS SamhoInt 7 39%
001290.KS GOLDENBRIDGEINV&SEC 7 80%
025610.KS KOREAMSB 10 0%
008260.KS NI STEEL 12 46%
108670.KS LG HAUSYS 14 31%
120030.KS CHOSUN WELDING 21 53%
002990.KS KumhoIndustrial 3 4%
004960.KS HanshinConst 4 2%
001230.KS DongkukStlMill 27 41%
039490.KS KIWOOM 6 65%
010140.KS Samsung Heavy Industries 4 67%
008350.KS NamsunAlum 1 29%
008420.KS MoonbaeStl 1 99%
005190.KS DongsungChem 8 35%
091090.KS SEWON CELLONTECH 4 57%
009200.KS MOORIM PAPER 8 32%
000040.KS S&TMOTORS 13 18%
000830.KS Samsung C&T Corporation 14 23%
005380.KS HyundaiMtr 5 52%
069260.KS Huchems 5 64%
069960.KS HYUNDAIDEPTST 3 27%
000270.KS KiaMtr 2 1%
006120.KS SKChem 1 61%
003080.KS SungboChem 1 28%
023150.KS MHETHANOL 4 0%
035420.KS NHN 7 49%
032640.KS LG Uplus 3 0%
004100.KS TaeyangMtl 12 84%
009540.KS HHI 4 64%
123690.KS HANKOOKCOSMETICS 1 40%
031440.KS SF 5 21%
001340.KS PaikkwangInd 7 57%
002460.KS HwasungInd 5 52%
000640.KS DongaPharm 4 10%
005180.KS Binggrae 1 46%
011300.KS Seongan 1 84%
005610.KS SamlipGenFood 14 1%
090430.KS AMOREPACIFIC 14 10%
123700.KS SJM 5 35%
000020.KS DongwhaPharm 6 100%
003940.KS SamyangGenex 26 100%
004710.KS HansolTechnics 6 100%
002710.KS TCC STEEL 1 97%
019170.KS ShinpoongPharm 18 99%
002360.KS SH ENERCHEM 7 73%
020120.KS Incube 2 100%
003220.KS Daewonpharm 3 22%
000910.KS Union 3 51%
006110.KS SamaAlum 9 48%
008700.KS AnamElec 1 69%
007570.KS IlyangPharm 4 49%
006740.KS YoungpoongPaprMfg 7 31%
002350.KS NEXENTIRE 7 55%
079160.KS CJ CGV 4 39%
079430.KS LIVART 3 90%
033240.KS JahwaElec 2 85%
026940.KS Bookook Steel 1 41%
004150.KS HansolPapr 3 51%
090370.KS AVISTA 1 82%
058430.KS POSCO C&C 2 9%
005010.KS HUSTEEL 3 98%
009290.KS KwangdongPharm 4 60%
069460.KS DAEHOAL 9 25%
027740.KS MANIKER 10 55%
003280.KS HeungaShipping 6 65%
007590.KS DongbangAgro 1 99%
000800.KS KeangnamEnt 6 0%
013700.KS SamwhanCamus 2 85%
002620.KS JeilPharm 2 13%
027390.KS HanwhaTimeworld 3 48%
007800.KS SMSB 5 3%
002600.KS CHOHEUNG 11 27%
002530.KS ByucksanEng&Const 43 0%
002780.KS ChinhungInt 4 54%
010520.KS HHYSCO 12 34%
079660.KS SJ HP 13 55%
002210.KS DongsungPharm 4 54%
034310.KS NICE 3 66%
003010.KS HaeinCorp 1 85%
015110.KS JoongangConst 2 50%
009190.KS DaiyangMtl 5 58%
001510.KS SKSecu 5 47%
002720.KS KukjePharm 2 21%
003520.KS YungjinPharm 1 79%
000990.KS Dongbu HiTek 1 33%
012200.KS KeyangElecMach 6 42%
006440.KS Hanil E&C 61 0%
104120.KS SHINSUNG FA 16 71%
025750.KS HomeDeco 4 45%
084690.KS Daesang Holdings 4 59%
117580.KS DAESUNGENERGY 3 22%
006660.KS Samsung Climate Control Co Ltd 3 62%
000430.KS DaewonKangup 1 23%
014160.KS DaeyoungPkg 2 27%
002820.KS Sunchang 4 0%
007860.KS Hanilewha 16 0%
000300.KS SALUM 38 0%
012630.KS Hyundai Dvp Co 5 8%
010420.KS HANSOLPNS 4 55%
037710.KS Gwangju Shinsegae 2 41%
001060.KS JWPHARMA 1 59%
004250.KS NPC 1 82%
008110.KS DAIDONG 17 37%
002840.KS MiwonComcl 21 42%
072130.KS UANGEL 6 0%
033920.KS Muhak 38 8%
017800.KS HyundaiElev 1 17%
004360.KS SEBANG 9 0%
001210.KS KumhoElec 13 39%
005820.KS Wonlim 15 31%
005450.KS ShinhanEng&Const 1 37%
000470.KS GREEN INSURANCE 2 10%
012450.KS Samsung Techwin 4 1%
001550.KS Chobi 13 41%
005320.KS Kukdong 6 25%
002920.KS YoosungEnt 7 0%
016570.KS PacPharm 8 19%
002170.KS SamyangTongsang 11 7%
017960.KS HankukCarbon 2 47%
001740.KS SKNetworks 2 99%
003230.KS SamyangFood 7 69%
003160.KS DI 5 67%
005500.KS SamjinPharm 5 69%
010580.KS JICO 9 65%
001120.KS LGInt 8 87%
014580.KS BaekkwangMinPdt 6 92%
009420.KS HANALL BIOPHARMA 1 99%
003030.KS SeAhStl 1 99%
009160.KS SIMPAC 3 44%
004060.KS SGCORPORATION 9 64%
013000.KS Sewooglobal 2 50%
015540.KS Wealth Bridge 13 40%
001250.KS GS Global 16 61%
071950.KS KOAS 13 44%
017040.KS KwangmyungElecEng 17 29%
033530.KS SEJONG 6 95%
003830.KS DaehanSynthFibr 1 96%
011160.KS Doosanenc 14 39%
000590.KS CSHOLDINGS 1 70%
015760.KS KEPCO 2 47%
012280.KS YeonghwaMtl 6 52%
009770.KS SAMJUNGPULP 8 78%
003070.KS KolonEng&Const 1 35%
107590.KS MSC 1 46%
100220.KS VISANG 13 38%
004310.KS Hyundai pharm 2 41%
011150.KS CJSEAFOOD 2 68%
119650.KS KC COTTRELL 10 29%
007460.KS KIC 11 29%
014990.KS In the F 16 4%
016380.KS DONGBU STL 28 0%
003920.KS NamyangDairy 12 0%
009240.KS Hanssem 3 12%
002700.KS ShinilInd 3 3%
051310.KS SUNG JIN GEOTEC 65 0%
037620.KS MIRAEASSETSEC 23 38%
016710.KS DAESUNG HOLDINGS 6 61%
001070.KS TaihanTextl 4 57%
006380.KS CAPRO 4 73%
042670.KS DSINFRA 2 62%
015020.KS e-STARCO 9 96%
014820.KS DWS 3 81%
006040.KS DongwonInd 5 23%
008500.KS IljeongInd 11 52%
006980.KS WoosungFeed 2 64%
018500.KS DONGWON METAL 4 16%
052690.KS KEPCO E&C 1 16%
011280.KS TailimPkgInd 3 21%
004700.KS ChokwangLeat 1 21%
010820.KS FIRSTEC 3 65%
012320.KS KyungDongCtyGas 8 8%
051600.KS KEPCO KPS 9 12%
027970.KS seha 10 43%
001420.KS TaewonMulsan 28 76%
002240.KS KISWire 1 22%
008000.KS WOONGJINCHEMICAL 8 38%
023350.KS KECC 1 75%
100840.KS S&T 4 0%
002870.KS ShinpoongPaprMfg 11 52%
102280.KS SBW 11 45%
058850.KS KTcs 2 76%
011500.KS HANNONG 12 49%
002760.KS Bolak 13 30%
002300.KS HankukPaprMfg 14 14%
013360.KS IlsungConst 3 87%
093240.KS ELITE BASIC 9 42%
000360.KS SamwhanCorp 1 10%
010640.KS ChinYangPoly 14 64%
003720.KS SamyoungChem 2 42%
003620.KS SsangyongMtr 3 3%
002140.KS KorInd 17 78%
068870.KS LGLS 9 60%
025620.KS Shinwoo 5 93%
025560.KS Mirae 12 55%
011390.KS BusanInd 13 30%
005800.KS ShinyoungWacoal 5 48%
012690.KS Monalisa 5 98%
006060.KS HSInd 1 77%
011780.KS KumhoPetrochem 5 52%
017810.KS PMO Holdings 18 18%
004770.KS SunnyElec 18 37%
069730.KS DSRWIRE 12 41%
004890.KS DIC 15 34%
005090.KS SamkwangGlass 4 75%
001560.KS CHEILGRINDING 6 7%
005740.KS CrownConf 11 63%
118000.KS WOORIDUL SCIENCES 12 29%
004720.KS WOORIDUL PHARM 13 28%
083370.KS Dongbuka12 10 37%
001780.KS DONGYANG GC 2 49%
006370.KS DaeguDptStr 2 13%
011090.KS Enex 2 68%
005360.KS Monami 12 18%
003350.KS HKCManufacture 15 43%
012400.KS Hermesholdings 6 0%
016560.KS SEOULSB 13 0%
047050.KS DWIC 3 36%
001770.KS ShinhwaSilup 19 47%
014300.KS SJHOLDINGS 26 0%
002900.KS TongyangMoolsan 13 52%
002960.KS HankookShellOil 2 23%
008870.KS Kumbi 2 82%
034020.KS DHICO 5 6%
016090.KS Daehyun 28 24%
082640.KS TONG YANG LIFE INS 46 0%
003190.KS RNL BIO 37 0%
017550.KS SoosanHvyInd 1 77%
002450.KS SamickMusInstr 11 46%
007610.KS SeondoElec 18 38%
067250.KS STX O&S 33 5%
023450.KS DONGNAMCHEMICAL 21 12%
015260.KS A&P 7 69%
004940.KS KorExBk 18 17%
051630.KS ChinYangChem 3 0%
003780.KS Chinyang Industry 12 27%
012410.KS GLOSTECH 46 0%
007480.KS DaihanEunpakgy 17 1%
001570.KS Kumyang 6 79%
068290.KS SAMSUNG PUBLISHING 10 47%
003640.KS UNIONSTEEL 5 25%
029780.KS SAMSUNG CARD 1 0%
008080.KS SamyangOptics 67 0%
073240.KS KUMHOTIRE 2 0%
015590.KS DaekyungMach&Eng 2 25%
000420.KS RocketElec 76 0%
010690.KS Hwashin 4 14%
009450.KS KYUNGDONGNAVIEN 10 19%
005870.KS HuneedTechnologies 4 54%
023810.KS INFAC 8 0%
005980.KS SungjeeConst 1 77%
003610.KS Pangrim 7 53%
084680.KS E-WORLD 1 100%
007190.KS Artone Paper 8 23%
002630.KS OBI 1 84%
012610.KS KyunginSynth 1 99%
007120.KS UNIMO C&C 1 24%
005110.KS Hanchang 4 73%
092630.KS Badaro3 4 31%
025890.KS HankookSteel 2 100%
044380.KS JOOYONTECH 17 39%
009070.KS KCTC 5 0%
003580.KS Dongwon 29 46%
012170.KS Keystone Global 51 38%
009140.KS KyunginElec 7 9%
021050.KS Seowon 13 16%
011000.KS VGXI 3 59%
014280.KS KumkangInd 31 24%
003850.KS BoryungPharm 1 0%
130660.KS KEPID 13 0%
004840.KS DongilRubBelt 9 0%
005690.KS Pharmicell 4 60%
063160.KS CKDBio 1 70%
000520.KS SamilPharm 1 26%
004830.KS Duksung 11 41%
006490.KS LOENK 9 60%
001020.KS PaperCorea 7 19%
000230.KS IldongPharm 5 9%
008250.KS EagonInd 7 0%
019180.KS THN 3 35%
007630.KS GSI 14 69%
044820.KS COSMAX 4 17%
093230.KS SHELL-LINE 3 37%
008490.KS SuheungCap 11 52%
001520.KS TONGYANG 9 0%
003680.KS HansungEnt 11 27%
002880.KS DAYOU A-TECH 11 0%
033180.KS Feelux 3 61%
001440.KS TaihanElecWire 3 92%
101790.KS KR2 Delp REIT 28 1%
008040.KS DONGAONE 1 32%
119250.KS GOLDENNARAEREITS 9 0%
007210.KS Byuksan 11 45%
012600.KS CHUNGHO 3 41%
095720.KS WOONGJIN THINKBIG 1 1%
019490.KS Hitron 29 48%
014130.KS HanExpress 5 5%
008540.KS KBPRODUCE 276 0%
001460.KS BYC 11 0%
011720.KS Hyundai P&C 72 0%
000950.KS Chonbang 2 47%
033250.KS CHASYS 4 75%
064420.KS KPChemicalCorp 5 59%
089470.KS HEP 4 60%
004550.KS DaewooMtrSales 17 0%
009180.KS HansolCSN 11 66%
001360.KS Samsung Pharmaceutical Ind 1 100%
034300.KS ShinsegaeE&C 13 73%
009440.KS KC Green Holdings 8 0%
053210.KS KT Skylife 0 %
047810.KS KOREA AEROSPACE 0 %
023000.KS SAMWONSTEEL 0 %
110570.KS NEXOLON 0 %
145990.KS SYC 0 %
140890.KS TRUS Y 7 REIT 0 %
140910.KS KWANG HEE REIT 0 %
019440.KS SeAH SPECIAL STEEL 0 %
012160.KS YOUNG HEUNG I&S 0 %
139480.KS emart 0 %
078520.KS ABLE C&C 0 %
0 %
129260.KS INTERGIS 0 %
139130.KS DGB Financial Group 0 %
022520.KS KOLONINET 0 %
031430.KS SHINSEGAE INTERNATIONAL 0 %
039130.KS HANATOUR SERVICE 0 %
138490.KS KOLON PLASTICS 0 %
069640.KS MKTREND 0 %
007070.KS GS Retail 0 %
071840.KS Himart 0 %